Spegling av verifikation/ Ändring av bokfört fel datum

Här visar vi hur du ändrar ett felbokfört datum

Ändring av felbokfört konto

Här visar vi hur du kan ändra om du bokfört på fel konto

Ändring av Räkenskapsår

Här förklarar vi hur du ändrar ditt räkenskapsår om du lagt in fel