Arkivet – Enkelt ändra, ta bort eller göra om ett felbokfört kvitto/underlag

Här visar vi hur du snabbt och enkelt tar bort en felgjord bokförd kvitto/underlag och sedan gör om det igen.

Glöm inte att sätta på ljudet på mobilen/datorn!  

Manuell Spegling av verifikation/ Manuell ändring av bokfört fel datum

Här visar vi hur du mer manuellt ändrar ett felbokfört datum.

Glöm inte att sätta på ljudet på mobilen/datorn!  

Manuellt ändring av felbokfört konto

Här visar vi hur du mer manuellt kan ändra om du bokfört på fel konto.

Glöm inte att sätta på ljudet på mobilen/datorn!  

Ändring av Räkenskapsår

Här förklarar vi hur du ändrar ditt räkenskapsår om du lagt in fel.

Glöm inte att sätta på ljudet på mobilen/datorn!