Som företagare betalas moms, arbetsgivaravgifter och skatt till Skatteverket. Om företaget får betalningssvårigheter finns det möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Nya tillfälliga regler införs som ska gälla från 7 april 2020, men kommer kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

Nya regler
Regeringen har föreslagit nya tillfälliga regler som ska gälla från 7 april 2020, men kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020 enligt följande:

• Avser arbetsgivaravgifter, skatter på lön samt moms som redovisas per månad eller kvartal.
• Anstånd kan medges upp till 12 mån och maxbelopp är 3 månaders skatter.
• Ansökan kan även avse återbetalning av skatter som redan är inbetalda sedan 1 januari 2020.
• Ingen återbetalningsplan krävs för ansökan om anstånd.
• Anstånd ska beviljas om inget talar emot, t.ex. tidigare obetalda skatter.
• Ränta utgår med 1,25% på årsbasis samt en anståndsavgift med 0,3% per månad.

Vilka omfattas?
Företag med betalningsproblem ansöker om anstånd med betalning av skatter enligt följande:

– Synnerliga skäl ska föreligga, vilket Skatteverket har beslutat att Coronakrisen utgör.
– Avser skatteskulder som inte kan betalas på förfallodagen.
– Det ska finnas en plan för återbetalning, till exempel kommande kundbetalningar eller sälja tillgångar.

Ansökan lämnas in via Skatteverkets hemsida och Mina sidor eller via blankett SKV 4305.
Tänk på att det är nu om någonsin viktigt att rapportera AGI korrekt, även om man får anstånd. Lönespecifikationen blir extremt viktig för att påvisa att den anställde har fått kvittens på avdragen skatt.

Har du frågor eller funderingar kring detta? Eller vill du ha hjälp rent praktiskt? Glöm inte att vi erbjuder tilläggstjänster, exempelvis rådgivning. Kontakta oss på: radgivning@wrebit.se för experthjälp.