Årshjul!


Detta måste du tänka på varje månad beroende på vilket räkenskapsår du har och vilken momsperiod


Januari

Skatteverket, månadshändelser

17/1

Moms för november ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för december ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

 

Skatteverket, extra

17/1 Helårsmoms för de aktiebolag som har bokslut i maj och juni, ska rapporteras & betalas (OBS, gäller bara om de inte har handlat med EU).

26/1 Helårsmoms för de aktiebolag som har novemberbokslut och har handlat med EU.

 

Skatteverket inkomstdeklaration 2

17/1 Bolagsdeklaration för maj och junibokslut ska vara inskickat (digitalt, annars 15/12)

 

Bolagsverket

3/1 Majbokslut ska vara inskickade till Bolagsverket

31/1 Junibokslut ska vara inskickade till Bolagsverket


Feburari

Skatteverket, månadshändelser

14/2

Moms för december år ska rapporteras & betalas.

Moms för kvartal fyra (okt-dec) ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för januari ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

 

Skatteverket extra

26/2 Momsdeklaration, kalenderår, handlat med EU – gäller både EF och AB (EF har endast detta datum med EU. AB gäller bara decemberbokslut)

 

Bolagsverket

28/2 Juli-bokslut ska vara inskickade till Bolagsverket


Mars

Skatteverket, månadshändelser

14/3

Moms för januari ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för februari ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

 

Skatteverket, extra

26/3 Helårsmoms för de aktiebolag som har januaribokslut och har handlat med EU.

 

Bolagsverket

31/3 Augusti-bokslut ska vara inskickade till Bolagsverket


April

Skatteverket, månadshändelser

12/4

Moms för februari ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för mars ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

 

Skatteverket, extra

12/4 Helårsmoms för de aktiebolag som har bokslut juli och augusti, ska rapporteras & betalas.

26/4 Helårsmoms för de aktiebolag som har februaribokslut och har handlat med EU.

 

Skatteverket inkomstdeklaration 2

1/4 Bolagsdeklaration för juli- och augustibokslut ska vara inskickat (digitalt, annars 1/3)

 

Bolagsverket

Septemberbokslut, se maj.


Maj

Skatteverket, månadshändelser

12/5

Moms för mars ska rapporteras & betalas.

Moms för kvartal ett (jan-mar) ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för april ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

 

Skatteverket, extra

2/5 Deadline NE-bilaga/INK1.

12/5 Helårsmoms, kalenderår, utan EU-handel (detta datum gäller endast EF)

26/5 Helårsmoms för de aktiebolag som har marsbokslut och har handlat med EU.

 

Bolagsverket

2/5 Septemberbokslut ska vara inskickade till Bolagsverket

31/5 Oktoberbokslut ska vara inskickade till Bolagsverket


Juni

Skatteverket, månadshändelser

13/6

Moms för april ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för maj ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

 

Skatteverket, extra

26/6 Helårsmoms för de aktiebolag som har aprilbokslut och har handlat med EU.

 

Bolagsverket

30/6 Novemberbokslut ska vara inskickade till Skatteverket


Juli

Skatteverket, månadshändelser

12/7

Moms maj ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för juni ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

Skatteverket, extra

27/7 Helårsmoms för de aktiebolag som har majbokslut och har handlat med EU.

 

Bolagsverket

Decemberbokslut. Se augusti


Augusti

Skatteverket, månadshändelser

17/8

Moms för juni ska rapporteras & betalas.

Moms för kvartal två (apr-jun) ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för juli ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

 

Skatteverket extra

17/8 Helårsmoms för de aktiebolag som har bokslut september, oktober, november och december (OBS! Gäller bara om de inte handlat med EU).

26/8 Helårsmoms för de aktiebolag som har junibokslut och har handlat med EU.

 

Skatteverket inkomstdeklaration 2

1/8 Bolagsdeklaration för september, oktober, november och decemberbokslut ska vara inskickat (digitalt, annars 1/7)

 

Bolagsverket

1/8 Decemberbokslut ska vara inskickade till Skatteverket

31/8 Januaribokslut ska vara inskickade till Skatteverket


September

Skatteverket, månadshändelser

12/9

Moms för juli ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för augusti ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

 

Skatteverket extra

26/9 Helårsmoms för de aktiebolag som har julibokslut och har handlat med EU.

 

Bolagsverket

30/9 Februaribokslut ska vara inskickade till Skatteverket


Oktober

Skatteverket, månadshändelser

12/10

Moms för augusti föregående år ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för september ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

 

Skatteverket extra

26/10 Helårsmoms för de aktiebolag som har augustibokslut och har handlat med EU.

 

Bolagsverket

Marsbokslut, se november


November

Skatteverket, månadshändelser

12/11

Moms för september föregående år ska rapporteras & betalas.

Moms för kvartal tre (jul-sep) ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för oktober ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

Skatteverket extra

12/11 Underskott av slutlig skatt ska betalas

26/11 Helårsmoms för de aktiebolag som har novemberbokslut och har handlat med EU.

 

Bolagsverket

1/11 Marsbokslut ska vara inskickade till Bolagsverket

30/11 Aprilbokslut ska vara inskickade till Bolagsverket

December

Skatteverket, månadshändelser

13/12

Moms för november föregående år ska rapporteras & betalas.

Arbetsgivardeklaration för december ska rapporteras & betalas.

Betalning av preliminärskatt

 

Skatteverket, extra

13/12 Helårsmoms aktiebolag med bokslut januari, februari, mars och april, ska rapporteras & betalas (OBS, gäller bara om de inte handlat med EU).

27/12 Helårsmoms för de aktiebolag som har oktoberbokslut och har handlat med EU.

 

Skatteverket inkomstdeklaration 2

1/12 Bolagsdeklaration för januari, februari, mars- och aprilbokslut ska vara inskickat (digitalt, annars 1/11)

 

Bolagsverket

Majbokslut, se januari