JURISTEN: HAR DU KOLL PÅ VEM SOM ÄRVER DITT BOLAG?

Kanske är du så uppe i att driva och få ditt företag att växa att du inte tänkt på vad som händer med det när du går bort. Vet du vem som får förvalta det du satsat helhjärtat på i flera år? Det finns lagar och regler som reglerar det. Men stämmer de överens med vad du vill?                                     

I ärvdabalken finns regler om vilka som ärver och i vilken ordning de gör det. Mycket hänger faktiskt på den bortgångnes civilstånd. Lagen styr vem eller vilka som får ärva dig. Men bara om du inte själv gör ett aktivt val. Du kan nämligen bestämma en hel del själv. Teresa Doré, affärsjurist på Lexly, guidar dig här genom olika lösningar.

Arvsordningen - de ärver enligt lag

För ensamstående utan barn ärver föräldrarna i första hand, därefter syskon och syskonbarn. Makar ärver varandra. Sambor har ingen laglig rätt att ärva varandra alls. Det spelar ingen roll om ni har gemensamma barn eller har varit ihop i årtionden. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sin laglott direkt när en förälder gått bort.

– Beroende på din livssituation finns det olika alternativ som gör att du kan påverka vad som händer med företaget, menar Teresa.

Ska maken eller barnen ärva?

När någon som är gift går bort ska det göras en bodelning. Värdet av allt giftorättsgods, det vill säga all din egendom som inte är enskild, räknas in i det. Så även ditt företag. Om du dör, kommer alltså din make/ maka att ärva ditt företag i första hand. Har ni gemensamma barn ärver de företaget först när din efterlevande make eller maka också gått bort. Om du i stället vill att dina barn ska ärva det direkt vid din bortgång, ska du skriva det i ett testamente.

– Har du särkullbarn är det lite speciellt, de har nämligen alltid rätt att få ut sitt arv direkt, förklarar Teresa. Om din efterlevande make ska ärva företaget, kan du därför behöva komplettera ditt testamente med en livförsäkring så att hen har råd att lösa ut dem.

Om sambon ska ta över

– Sambor har ingen laglig rätt att ärva varandra. Du måste skriva ett testamente om du vill att din sambo ska ärva företaget, säger Teresa. Om du har särkullbarn och vill att sambon tar över företaget, kan en livförsäkring vara nödvändig även i detta fall.

Vill du inte att sambon ska ärva, behöver du inte göra något alls. Har du barn går ditt företag direkt till dem enligt arvsordningen.

Om du helt saknar arvingar

Om du är ensamstående, barnlös, inte har några nära släktingar och saknar testamente, går ditt ditt företag och all annan kvarlåtenskap till Allmänna arvsfonden. Fonden delar ut pengar till olika allmännyttiga projekt. Glada Hudikteatern, Friends och Självmordslinjen är några exempel på det. Teresa fortsätter:

– Är din sista vilja en annan, står det dig helt fritt att i ett testamente välja vem eller vilka som ska ta över företaget efter dig.

Framtidssäkra företaget

Om du vill vara säker på att företaget stannar i arvtagarens ägo, kan du skydda det genom att skriva i testamentet att det ska vara dennes enskilda egendom. Vid en eventuell skilsmässa räknas värdet av allt giftorättsgods ihop och hälftendelas mellan makarna. Allt som är angivet som enskild egendom undantas dock från bodelning. Teresa avslutar med ett extra råd till alla företagare:

– Äger du företaget tillsammans med andra, kan ni i ett aktieägaravtal bestämma att alla gifta delägare ska ha ett äktenskapsförord och i det skriva att företaget ska vara enskild egendom. Det påverkar inte arvsrätten, men skyddar företaget om någon av er skiljer sig.

Ditt erbjudande hos Lexly

 • Kostnadsfri inledande juridisk rådgivning med affärsjurist
 • 10% rabatt på samtliga avtal och dokument som upprättas online eller tillsammans med jurist
 • Lexly Business Bas gratis i tre månader – En smidig contracat management-tjänst som ger full koll på dina avtal och dokument 

Läs mer och ta del av erbjudandet här: lexly.se/wrebit

Om Lexly

Med missionen att göra juridiken tillgänglig för alla erbjuder Lexly juridisk rådgivning och individanpassade avtal online eller tillsammans med en jurist, via telefon, videomöte eller på ett kontor nära dig. Det kan till exempel handla om att skriva anställningsavtal då företag växer, hjälp med aktieägaravtal mellan delägare eller stöd och rådgivning om ditt företag hamnat i en konflikt. Med juridisk expertis, innovativ teknik och stort fokus på kundnöjdhet erbjuder vi tillgängliga och prisvärda juridiska tjänster för både privatpersoner och företag.


JURISTEN: SÅ MINSKAR DU RISKEN FÖR TVISTER MED ETT SAMARBETSAVTAL

Tvist är trist. Ändå är det många företag som varje år hamnar i tvistemål med sin samarbetspartner. Med ett samarbetsavtal minskar risken för konflikter och tvister. Arbetet flyter på smidigare. Här tipsar Linda Ljunggren Syding, jurist på Lexly, om sju saker du ska ha med i ett samarbetsavtal.

När företag bestämmer sig för att samarbeta finns det en hel del att komma överens om. Parterna ska satsa tid och pengar tillsammans med någon utanför det egna företaget. Ett samarbetsavtal är då en nödvändighet för att minimera risker.

– Lägg ner tid på att hitta och räta ut alla frågetecken. Klargör så mycket som möjligt och fördela riskerna mellan er, menar Linda. Ett samarbete helt utan skriftlig överenskommelse eller med ett bristfälligt samarbetsavtal är ingen bra start på ert arbete mot det gemensamma målet.

1. Definiera syfte och vem som gör vad

Först bör det klargöras varför ni väljer att samarbeta med varandra.

– Ska ni utveckla en produkt eller en tjänst tillsammans? Precisera gärna målet: ska produkten produceras i x antal exemplar eller ska tjänsten säljas till x antal konsumenter. Har ni målet klart för er från början, är det mycket lättare att dra åt samma håll. Det blir också lättare att skriva ett genomtänkt samarbetsavtal, förklarar Linda.

Arbetsuppgifterna ska fördelas och det ska klargöras vem som ansvarar för att arbetet görs.

– Vid genomgången av vilka arbetsuppgifter som ska utföras blir ert gemensamma mål ännu tydligare. Men framför allt blir samarbetet så mycket enklare, säger Linda.

2. Rätten till resultat och kostnader

Immaterialrätt handlar om vem som äger en idé som kan skyddas antingen via upphovsrätt, patent eller varumärkesskydd. Lika viktigt är det att definiera vem som betalar för vad och hur intäkterna fördelas.

Om ni samarbetar för att till exempel ta fram en ny produkt, ska det i avtalet framkomma vem som äger rätten till produkten. Tillverkar ni olika delar av en produkt - då ska bådas kostnader täckas och intäkterna av produkten ska fördelas rättvist. Kom även överens om vem som ska fakturera, säger Linda.

3. Utebliven leverans, förseningar och sekretess

Bestäm vad som ska hända om någon av er levererar för sent eller inte alls.

– Det kan ju ses som självklart att båda parter i ett avtal gör det som avtalats, menar Linda. Men gör inte misstaget att inte komma överens om vad som ska hända vid utebliven leverans och förseningar!

Om ni ska dela känslig information (till exempel ritningar) med varandra är en sekretessklausul en självklarhet.

– Ska ena partens kundregister delas med den andra parten, ska ni komplettera samarbetsavtalet med ett sekretessavtal och förmodligen också ett personuppgiftsbiträdesavtal. Klargör även vad den andra parten får göra med informationen och hur länge sekretessen ska gälla. Själva samarbetsavtalet kan behöva sekretessbeläggas också, säger Linda.

4. Förluster eller oväntade utgifter

Oförutsedda kostnader eller misslyckade satsningar är inte ovanligt. Gör därför klart för er vem som ska stå för vad.

– Här kan ni även bestämma vad som ska hända om ert samarbete inte fungerar så bra som ni tänkt er, tillägger Linda. Att ha en klausul att luta sig mot när något går snett minskar risken för att ni hamnar i tvist.

5. Uppsägning av samarbetet

När ni väljer att samarbeta är tanken säkerligen att det ska hålla länge och vara gynnsamt för er båda.

– De senaste två åren har verkligen lärt oss att vi inte kan styra över alla bitar av våra liv. I stort sett vad som helst kan hända som påverkar ert samarbete. Reglera därför hur samarbetet kan sägas upp och hur lång uppsägningstiden ska vara, förklarar Linda.

6. Konkurrens och lojalitet

Ni ska titta över hur era övriga samarbeten ser ut. Är till exempel någon partner konkurrent till din nya samarbetspartner? Lojalitet handlar om hur ni ska samverka och förhålla er till varandra: vilka skyldigheter ni har mot varandra för att avtalet ska uppfyllas.

– Om din samarbetspartner till exempel arbetar med ett företag som konkurrerar med ditt företag, har du säkert åsikter om det. Här finns det mycket att ta hänsyn till vad gäller som är lagligt eller ej när det gäller konkurrens. Kort sagt kan man säga att allt som är gynnsamt för marknaden och inte drabbar tredje part - konsumenterna - är tillåtet. Ett exempel på vad som inte är tillåtet är när två konkurrerande företag samarbetar för att påverka konkurrensen från andra företag.

Linda fortsätter:

– Med diskussionen om konkurrens följer helt naturligt frågan om lojaliteten mellan parterna. Det saknas officiella regler för lojalitetsplikt i samarbetsavtal. En lojalitetsklausul kan exempelvis innebära att ni inte får undanhålla viktig information för varandra.

7. Tvist och vite

Precis som i vilket förhållande som helst kan det även börja knaka i relationen mellan samarbetspartners. Därför ska ni komma överens om vad som ska hända om en tvist uppstår.

– Bestäm om tvisten ska avgöras av allmän domstol eller genom skiljeförfarande. Ni bör även ha en vitesklausul i samarbetsavtalet. I den ska ni ha ett förutbestämt skadeståndsbelopp som den part som brutit avtalet ska betala till den andra parten, säger Linda.

 Samarbetsavtal - en grundförutsättning för ett lyckat samarbete

Kort sagt kan man säga att samarbetsavtalet är avgörande för hur lyckosamt ett samarbete kommer att bli. Med tydliga villkor som parterna tagit fram tillsammans och lovat hålla sig till kan många problem undvikas.

– Det kan nästan jämföras med ett äktenskapsförord. Det skrivs med omtanke om partnern och med intentionen att äktenskapet ska hålla. Ett samarbetsavtal skrivs på samma - affärsmässiga - premisser, avslutar Linda.

Ditt erbjudande hos Lexly

 • Kostnadsfri inledande juridisk rådgivning med affärsjurist
 • 10% rabatt på samtliga avtal och dokument som upprättas online eller tillsammans med jurist
 • Lexly Business Bas gratis i tre månader – En smidig contracat management-tjänst som ger full koll på dina avtal och dokument

 Läs mer och ta del av erbjudandet här

Om Lexly

Med missionen att göra juridiken tillgänglig för alla erbjuder Lexly juridisk rådgivning och individanpassade avtal online eller tillsammans med en jurist, via telefon, videomöte eller på ett kontor nära dig. Det kan till exempel handla om att skriva anställningsavtal då företag växer, hjälp med aktieägaravtal mellan delägare eller stöd och rådgivning om ditt företag hamnat i en konflikt. Med juridisk expertis, innovativ teknik och stort fokus på kundnöjdhet erbjuder vi tillgängliga och prisvärda juridiska tjänster för både privatpersoner och företag.


UTBILDNING - OK ATT DRA PÅ FÖRETAGET?

En vanlig fråga som vi ofta får är hur utbildning ska bokföras. Då brukar vi börja med att fråga om utbildningen är ok att dra på företaget? Hur vet man egentligen det? Jo, Skatteverket har krav som behöver vara uppfyllda: 

1. Utbildningen har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver
2. Den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper

Du får inte göra avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet.

Ex. 1: Låt säga att du är personlig tränare och går en utbildning för att bli uppdaterad på området. Det är ok, utbildningen har ett samband med verksamheten som du driver. Företaget kan stå för kostnaden.

Ex. 2: Låt säga att du arbetar på bank men vill starta eget som personlig tränare, går en utbildning och startar företaget. Utbildningen är inte ok att ta upp i företaget, då det blir en förutsättning för att starta firman. Du måste stå för kostnaden privat.

Ex. 3: Låt säga att du är personlig tränare och går en floristkurs. Utbildningen är likaså i detta fall att klassa till det privata slaget, och du kan därmed inte dra kostnaden i företaget.

Om utbildningen är ok, hur ska den då bokföras?

Om du har aktiebolag bokför du utbildningen på "Övriga personalkostnader" (konto 7690).
Om du har enskild firma bokför du utbildningen på "Övriga avdragsgilla kostnader" (konto 6991).

Och momsen? Ja, den ska bokföras om utbildningen får bokföras.

Om utbildningen är betald från företaget men inte är ok att redovisa på företaget, ska både kostnad för utbildning & momsen redovisas mot privat eller övriga ej avdragsgilla kostnader (konto 6992).

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Wrebits Experthjälp direkt i appen.

Deklarationsdags!

NE-bilaga, K10-bilaga, andra bilagor... - ja, nu har de flesta fått sin deklaration och deklarationssnacket är i gång! För dig som driver företag är det inte bara att "skicka in" deklarationen utan några ändringar, du har ju bilagor att deklarera.

När är det deadline?
2/5 Är sista dagen att lämna inkomstdeklarationen.

Deklarationstips för dig med enskild firma

 • Se till att allt är bokfört - och att alla avdrag som du har rätt att göra är med.
 • Om du inte har en i bil firman har du rätt att göra avdrag för resor med egen bil i tjänst - 18,50 kr/mil. Du får inte bokföra drivmedelskvitton om det inte finns en bil i bokföringen.
 • Om din verksamhet är nystartad och har gått med förlust har du rätt att kvitta förlust mot inkomst av tjänst, det gäller de första fem åren. Du kan även spara förlusten och kvitta mot framtida vinster. Om du har konstnärlig verksamhet finns ingen begränsning vad det gäller de fem åren.
 • Har din make/maka (eller sambo med gemensamma barn) hjälpt till i firman? Då kan det vara fördelaktigt att dela med dig av resultatet och därmed göra en inkomstfördelning.
 • Glöm inte att det är resultatet du får skatta på, inte hur mycket du har tagit ut i egna uttag.
 • Ett låg resultat resulterar i lägre skatt, men glöm inte att om enskilda firman är din huvudsakliga inkomst så är resultatet det som ligger till grund för exempelvis sjukpenning.
 • Om du har arbetat hemma, minst 800 h under ett år, kan du göra avdrag för kontor hemma. Beloppet är 2 000 kr om du bor i villa och 4 000 kr om du bor i lägenhet.
 • Har du ett högt resultat och vill göra investeringar i firman? Då kan det vara bra att sätta av till periodiseringsfond, dvs. skjuta upp skatten på en del av vinsten.
 • Nyttja räntefördelning om det finns möjlighet.

Deklarationstips för dig med aktiebolag

 • Aktiebolag lämnar bolagsdeklaration i samband med att årsredovisning upprättas. Om du har decemberbokslut ska deklarationen vara inskickad senast 1/8 (om det sker digitalt, annars den 1/7).
 • Se alltid till att alla privata utlägg som rör bolaget har bokförts, utnyttja friskvårdsbidrag, julgåva etc.
 • Du som aktieägare ska deklarera bilaga K10, som visar på aktieinnehavet, utdelningsutrymme och eventuell utdelning under år 2021. Även om du inte tagit utdelning är det viktigt att bilagan deklareras. Du får varje år ett schablonbelopp som ger dig rätt att ta utdelning till lägre skatt (20 %). Detta belopp kan sparas. OBS! Du kan inte ta utdelning om bolaget inte har gått med vinst. Vad det gäller utdelningsutrymme går det också att räkna underlag på lönerna i bolaget. Nu i deklarationen för 2021, är det lönerna år 2020 som ligger till grund för beräkningen.
 • Har du ett högt resultat och vill göra investeringar i bolaget? Då kan det vara bra att sätta av till periodiseringsfond, dvs. skjuta upp skatten på en del av vinsten.

Sjuk i företaget?

Att driva eget och varit sjuk är ofta en jobbig situation, speciellt om du är helt själv och dina kunder förväntar sig att exempelvis butiken är öppen. Men, ibland är det sjukstuga som gäller och du får gilla läget. Om du driver enskild firma har du per automatik hela sju karensdagar, om du inte gjort ett aktivt val och ändrat karensdagarna. Vad innebär det i praktiken? Hur mycket ersättning kan du få?

Sju karensdagar innebär sju dagar innan du kan börja få ersättning. Antalet dagar kan du själv ändra till 1, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Fler karensdagar innebär lägre sjukförsäkringsavgift.

Hur mycket ersättning du kan få beror på din inkomst av näringsverksamhet, men ca 80% av inkomsten, och högst 1 027 kr per dag.

Det som är viktigt att tänka på är att inkomst av näringsverksamhet är ditt resultat (intäkter-kostnader). Om du inte har någon annan inkomst än den enskilda firman är det därför viktigt att se till att du har inkomst av näringsverksamhet som då ligger till grund för sjukpenning, föräldrapenning etc.

Om du har aktiebolag ses du som anställd i bolaget, och bolaget betalar ut sjuklön. Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan, och då träder sjukpenningen in istället för lönen. Ersättningen är ca 80% av det som du beräknar att ta ut i lön, men du får max 1 027 kr per dag i sjuklön.

Oavsett bolagsform är det viktigt att du sjukanmäler dig hos Försäkringskassan och ansöker om sjukpenning. Precis som vid vanlig anställning krävs ett läkarintyg. 

Om du har frågor eller behöver hjälp med ansökan är du välkommen att höra av dig till Wrebits Experthjälp, direkt i appen.

 

 

 


NYHETER 2022 - SKATTEREDUKTION FÖR INKÖP AV INVENTARIER

Nytt år betyder nya lagar. En av nyheterna för 2022 är att reklamskatten slopas. En annan är att det införs en tillfällig skattereduktion för de inventarier som köptes i företag under år 2021. Det gäller både enskilda firmor och aktiebolag. Skattereduktionen uppgår till 3,9% av underlaget och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det gäller alltså de inventarier som köptes under 2021 och avdraget sker under beskattningsåret som avslutas 31/12 2022 (eller första beskattningsåret som avslutas efter detta datum). Finns det några andra krav? Ja, inventarierna måste finnas kvar i bolaget efter utgången av år 2022. Det måste även finnas tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot.

Vad räknas som inventarie? En anskaffning till företaget som överstiger ett halvt prisbasbelopp. År 2021 var beloppet 23 800 kr (år 2022 är det 24 150 kr). Då måste datorn, maskinen, bilen etc. bokföras i balansräkningen som en inventarie och därmed en tillgång. Det görs sedan årliga avskrivningar på inköpsbeloppet (ex. moms), varje år belastas resultaträkningen med exempelvis en femtedel av beloppet (om den ekonomiska livslängden förväntas vara fem år).

Om inköpet understiger ett halvt prisbasbelopp (ex. moms) kan det bokföras direkt som en förbrukningsinventarie, dvs. hela beloppet belastar resultaträkningen samma år som inköpet sker. Det är tillåtet att bokföra som inventarie även om beloppet inte når ett halvt prisbasbelopp. Om det överstiger ett halvt prisbasbelopp måste det bokföras som inventarie.

Observera! Skattereduktionen gäller inte om en förbrukningsinventarie tas upp som en inventarie, istället för att göra direktavdrag. Det måste överstiga gränsbeloppet för inventarie.


BOKSLUT HOS WREBIT - KUNDCASE CECILIA NILSSON

Cecilia Nilsson

Cecilia Nilsson hade länge jobbat i bankvärlden när hon i januari 2020 bestämde sig för att testa vingarna som konsult i egen regi. - Det var dags att prova, dock var det precis innan Covid-19, men jag har både konsultat och haft utbildningsuppdrag så det har rullat på bra.

När Cecilia öppnade ett företagskonto hos Danske Bank fann hon Wrebit -Jag ville ha allt i mobilen. Jag har jobbat mycket med analyser men aldrig bokfört själv, därav var även Wrebits enkelhet tilltalande.

”Jag älskar Wrebit!” utbrister Cecilia när hon får frågan om vad hon tycker om Wrebit, och fortsätter: - Jag har rekommenderat Wrebit till flera vänner som startat eget. Appen är så lätt och så bra.

Vad är då det bästa med Wrebit? - Enkelheten, allt finns i mobilen, fota och vips så är det klart! Likaså är det lätt att skapa fakturor. Att appen är gratis är också fantastiskt. Jag har fått snabb och bra hjälp av supporten, det är också ett plus.

På frågan om hur bankkopplingen* fungerat svarar Cecilia att den fungerat bra – det har inte varit så många händelser men det har verkligen varit en bra påminnelse att se till att vara i fas.

Använt Experthjälp? - Ja! Flera gånger, jag har både mailat, chattat och nu senast köpt bokslutstjänsten. Jag hade tänkt att göra det själv men tiden räckte inte till.

Hur var din upplevelse kring bokslutet? - Bokslutsprocessen fungerade jättebra! Min skräck var att det skulle komma in för sent men det var hur lugnt som helst. Det fördes en bra dialog och allt blev riktigt gjort, det var tryggt och bra!

Nyfiken på bokslut hos Wrebit? För mer info och bokning, klicka här.

__________________

*Bankkoppling är ett frivilligt val du gör, Wrebit fungerar lika bra utan bankkoppling.

 

 


SLÄNGA KVITTON?

Idag finns ju den där jobbiga lagen om spara alla kvitton och pappersfakturor i sju år (eller tre år för digitala fakturor eller de underlag på papper som fotats och på så vis blivit digitala - som då sparas digital resterande tid). Nu finns äntligen ett förslag från utredningen om Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen och förslaget har skickats på remiss.

Att slänga kvitton och pappersfakturor kan bli verklighet från juli 2022. Det innebär att underlagen får förstöras om de förts över på rätt sätt. Överföringen ska endast få genomföras om den inte innebär risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner.

Vi håller tummarna för att detta förslag blir verklighet. I och med att underlaget fotas och sparas i Wrebit skulle det innebära att underlaget hade kunnat slängas direkt efter fotning. Underbart, eller hur?


EN BLOMSTRANDE START FÖR NYFÖRETAGARNA EDIT & LINA

Kan man starta ett företag utan att kunna något om bokföring?

Det tycker Edit Johansson, delägare av Edit yourgarden, och hyllar Wrebit. 

– Jag kan tänka mig att många som vill bli företagare tycker att det känns krångligt med all administration, men med Wrebit är det inte något hinder, säger hon.

Edit Johansson och Lina Holmlund brinner för att utveckla utemiljön i Skellefteå. Under flera år var de anställda hos ett fastighetsbolag i kommunen, men under våren 2020 bestämde de sig för att säga upp sig för att starta eget företag inom trädgårdsbranschen.

– Vi fick massor av förfrågningar från privatpersoner om vi kunde sköta om deras trädgårdar. Det är många som har frågat oss hur vi vågade bli egenföretagare under pandemin, men för oss har det varit en lyckoträff, säger Lina Holmlund.

Edit yourgarden erbjuder bland annat skötsel av trädgårdar, trädbeskärning, häckklippning, plantering, ogräsrensning och trädgårdsplanering.

– Det går jättebra. Trädgårdsbranschen har blomstrat under det senaste året.

Vi har börjat granska vårt boende på ett helt nytt sätt eftersom vi har varit hemma, säger hon.

”Tänkte att det måste finnas en bra app för bokföring”

Det enda som oroade de två delägarna när de hade bestämt sig för att starta eget var bokföringen.

– Vi tänkte att det måste finnas en bra app för bokföring. Vi vill jobba och inte hålla på med administration hela dagarna, säger Lina Holmlund och hyllar appen Wrebit som de hittade av en slump på en företagssida på nätet.

Wrebit har funnits i cirka fem år och riktar sig till enskilda firmor och mindre aktiebolag med en maximal omsättning på tre miljoner kronor per år.

– Du behöver inga förkunskaper om bokföring. Deras kundsupport är toppen. De har även bra visuella guider på nätet. Vi har fått hjälp med allt som man kan tänka sig inom bokföring, säger Lina Holmlund.

Använder Wrebit till allt

Idag använder de Wrebit för att skapa och skicka kundfakturor, hantera leverantörsfakturor, kvitton, utlägg och momsredovisa. De funderar även på att köpa tilläggstjänster i framtiden, bland annat bokslutshjälpen.

– Vi är jättenöjda. Det är både enkelt och smidigt att använda appen, säger Edit Johansson.

Ladda ned Wrebit här.


SNICKAREN FREDRIK HAR SPIKAT BOKFÖRINGEN

Det pågår en renoveringsboom i Sverige, och många byggfirmor är fullbokade långt in på hösten. Med hjälp av Wrebits smarta lösning för bokföring kan snickaren Fredrik Rosén lägga tid på sina kunder i stället för administration. 

– Jag har nästan inga luckor fram till december, säger han.

Under två somrar har många haft hemester, men att sitta hemma visade sig vara en prövning för många som började titta lite extra på sitt boende. Följden blev en renoveringsboom som inte ser ut att avta på länge.

– Det är jättekul för mig, speciellt eftersom jag är ny i branschen. Jag var nervös i början och funderade mycket på vad jag ska göra om ingen hör av sig. Men det har inte varit några problem. Jag har haft och har hur mycket som helst att göra, säger Fredrik Rosén, hantverkare och egenföretagare sedan januari.

Under namnet FROST snickeri, bygg och hantverk arbetar han med allt från renoveringar och att bygga uteplatser till att byta ut kök i hela Jönköpingsområdet. Fredrik Rosén är möbelsnickare i grunden så han tar även beställningar på platsbyggda unika möbler.

– Mina kunder är främst privatpersoner och jag trivs jättebra med att vara egenföretagare. Jag har arbetat inom fastighetsbranschen i flera år, men var sugen på att testa något nytt, säger han.

När Fredrik Rosén började fundera på att starta eget företag under hösten 2020 var det många som påpekade att han kommer att behöva lägga ner mycket tid på administration.

– Jag sökte på nätet efter program för bokföring och hittade Wrebit. Jag vill ha en tjänst som är enkel att använda eftersom jag är ny på det här med företagande, säger han.

Fredrik Rosén laddade hem Wrebit och kände sig direkt nöjd med sitt val. Idag använder han appen till att bokföra kvitton och fakturor, hantera utlägg, skapa kundfakturor och momsredovisa. Han har även provat en av tilläggstjänsterna i appen.

– Jag har betalat lite extra för experthjälp. Det var jättebra och smidigt. Jag funderar även på att använda deklarationshjälpen nästa år, säger han.

Eftersom Fredrik Rosén är uppbokad fram till december blir det en hel del administration, men det är inget som han tänker på.

– Jag var rädd att jag skulle behöva sitta varje kväll med bokföringen, men Wrebit har tagit bort ett stort stressmoment. Det går så otroligt fort att lägga upp allt i appen, säger han.

Ladda ned Wrebit här.

INFO EXPERTHJÄLP: 

Du finner Experthjälp i Wrebit-appen. Här kan du chatta, skicka fråga eller boka tid men redovisningsexpert. Du kan även få hjälp med att bokföra underlag som du är osäker på, eller boka hjälp med bokslut/deklaration.

Alla är välkomna att använda Experthjälp, det enda som behövs för att få tillgång till tjänsten är att registrera ett Wrebit-konto. 

Du betalar enbart för de tjänster du väljer att köpa.