UTBILDNING - OK ATT DRA PÅ FÖRETAGET?

En vanlig fråga som vi ofta får är hur utbildning ska bokföras. Då brukar vi börja med att fråga om utbildningen är ok att dra på företaget? Hur vet man egentligen det? Jo, Skatteverket har krav som behöver vara uppfyllda: 

1. Utbildningen har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver
2. Den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper

Du får inte göra avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet.

Ex. 1: Låt säga att du är personlig tränare och går en utbildning för att bli uppdaterad på området. Det är ok, utbildningen har ett samband med verksamheten som du driver. Företaget kan stå för kostnaden.

Ex. 2: Låt säga att du arbetar på bank men vill starta eget som personlig tränare, går en utbildning och startar företaget. Utbildningen är inte ok att ta upp i företaget, då det blir en förutsättning för att starta firman. Du måste stå för kostnaden privat.

Ex. 3: Låt säga att du är personlig tränare och går en floristkurs. Utbildningen är likaså i detta fall att klassa till det privata slaget, och du kan därmed inte dra kostnaden i företaget.

Om utbildningen är ok, hur ska den då bokföras?

Om du har aktiebolag bokför du utbildningen på "Övriga personalkostnader" (konto 7690).
Om du har enskild firma bokför du utbildningen på "Övriga avdragsgilla kostnader" (konto 6991).

Och momsen? Ja, den ska bokföras om utbildningen får bokföras.

Om utbildningen är betald från företaget men inte är ok att redovisa på företaget, ska både kostnad för utbildning & momsen redovisas mot privat eller övriga ej avdragsgilla kostnader (konto 6992).

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Wrebits Experthjälp direkt i appen.

Deklarationsdags!

NE-bilaga, K10-bilaga, andra bilagor... - ja, nu har de flesta fått sin deklaration och deklarationssnacket är i gång! För dig som driver företag är det inte bara att "skicka in" deklarationen utan några ändringar, du har ju bilagor att deklarera.

När är det deadline?
2/5 Är sista dagen att lämna inkomstdeklarationen.

Deklarationstips för dig med enskild firma

 • Se till att allt är bokfört - och att alla avdrag som du har rätt att göra är med.
 • Om du inte har en i bil firman har du rätt att göra avdrag för resor med egen bil i tjänst - 18,50 kr/mil. Du får inte bokföra drivmedelskvitton om det inte finns en bil i bokföringen.
 • Om din verksamhet är nystartad och har gått med förlust har du rätt att kvitta förlust mot inkomst av tjänst, det gäller de första fem åren. Du kan även spara förlusten och kvitta mot framtida vinster. Om du har konstnärlig verksamhet finns ingen begränsning vad det gäller de fem åren.
 • Har din make/maka (eller sambo med gemensamma barn) hjälpt till i firman? Då kan det vara fördelaktigt att dela med dig av resultatet och därmed göra en inkomstfördelning.
 • Glöm inte att det är resultatet du får skatta på, inte hur mycket du har tagit ut i egna uttag.
 • Ett låg resultat resulterar i lägre skatt, men glöm inte att om enskilda firman är din huvudsakliga inkomst så är resultatet det som ligger till grund för exempelvis sjukpenning.
 • Om du har arbetat hemma, minst 800 h under ett år, kan du göra avdrag för kontor hemma. Beloppet är 2 000 kr om du bor i villa och 4 000 kr om du bor i lägenhet.
 • Har du ett högt resultat och vill göra investeringar i firman? Då kan det vara bra att sätta av till periodiseringsfond, dvs. skjuta upp skatten på en del av vinsten.
 • Nyttja räntefördelning om det finns möjlighet.

Deklarationstips för dig med aktiebolag

 • Aktiebolag lämnar bolagsdeklaration i samband med att årsredovisning upprättas. Om du har decemberbokslut ska deklarationen vara inskickad senast 1/8 (om det sker digitalt, annars den 1/7).
 • Se alltid till att alla privata utlägg som rör bolaget har bokförts, utnyttja friskvårdsbidrag, julgåva etc.
 • Du som aktieägare ska deklarera bilaga K10, som visar på aktieinnehavet, utdelningsutrymme och eventuell utdelning under år 2021. Även om du inte tagit utdelning är det viktigt att bilagan deklareras. Du får varje år ett schablonbelopp som ger dig rätt att ta utdelning till lägre skatt (20 %). Detta belopp kan sparas. OBS! Du kan inte ta utdelning om bolaget inte har gått med vinst. Vad det gäller utdelningsutrymme går det också att räkna underlag på lönerna i bolaget. Nu i deklarationen för 2021, är det lönerna år 2020 som ligger till grund för beräkningen.
 • Har du ett högt resultat och vill göra investeringar i bolaget? Då kan det vara bra att sätta av till periodiseringsfond, dvs. skjuta upp skatten på en del av vinsten.

Sjuk i företaget?

Att driva eget och varit sjuk är ofta en jobbig situation, speciellt om du är helt själv och dina kunder förväntar sig att exempelvis butiken är öppen. Men, ibland är det sjukstuga som gäller och du får gilla läget. Om du driver enskild firma har du per automatik hela sju karensdagar, om du inte gjort ett aktivt val och ändrat karensdagarna. Vad innebär det i praktiken? Hur mycket ersättning kan du få?

Sju karensdagar innebär sju dagar innan du kan börja få ersättning. Antalet dagar kan du själv ändra till 1, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Fler karensdagar innebär lägre sjukförsäkringsavgift.

Hur mycket ersättning du kan få beror på din inkomst av näringsverksamhet, men ca 80% av inkomsten, och högst 1 027 kr per dag.

Det som är viktigt att tänka på är att inkomst av näringsverksamhet är ditt resultat (intäkter-kostnader). Om du inte har någon annan inkomst än den enskilda firman är det därför viktigt att se till att du har inkomst av näringsverksamhet som då ligger till grund för sjukpenning, föräldrapenning etc.

Om du har aktiebolag ses du som anställd i bolaget, och bolaget betalar ut sjuklön. Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan, och då träder sjukpenningen in istället för lönen. Ersättningen är ca 80% av det som du beräknar att ta ut i lön, men du får max 1 027 kr per dag i sjuklön.

Oavsett bolagsform är det viktigt att du sjukanmäler dig hos Försäkringskassan och ansöker om sjukpenning. Precis som vid vanlig anställning krävs ett läkarintyg. 

Om du har frågor eller behöver hjälp med ansökan är du välkommen att höra av dig till Wrebits Experthjälp, direkt i appen.

 

 

 


NYHETER 2022 - SKATTEREDUKTION FÖR INKÖP AV INVENTARIER

Nytt år betyder nya lagar. En av nyheterna för 2022 är att reklamskatten slopas. En annan är att det införs en tillfällig skattereduktion för de inventarier som köptes i företag under år 2021. Det gäller både enskilda firmor och aktiebolag. Skattereduktionen uppgår till 3,9% av underlaget och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det gäller alltså de inventarier som köptes under 2021 och avdraget sker under beskattningsåret som avslutas 31/12 2022 (eller första beskattningsåret som avslutas efter detta datum). Finns det några andra krav? Ja, inventarierna måste finnas kvar i bolaget efter utgången av år 2022. Det måste även finnas tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot.

Vad räknas som inventarie? En anskaffning till företaget som överstiger ett halvt prisbasbelopp. År 2021 var beloppet 23 800 kr (år 2022 är det 24 150 kr). Då måste datorn, maskinen, bilen etc. bokföras i balansräkningen som en inventarie och därmed en tillgång. Det görs sedan årliga avskrivningar på inköpsbeloppet (ex. moms), varje år belastas resultaträkningen med exempelvis en femtedel av beloppet (om den ekonomiska livslängden förväntas vara fem år).

Om inköpet understiger ett halvt prisbasbelopp (ex. moms) kan det bokföras direkt som en förbrukningsinventarie, dvs. hela beloppet belastar resultaträkningen samma år som inköpet sker. Det är tillåtet att bokföra som inventarie även om beloppet inte når ett halvt prisbasbelopp. Om det överstiger ett halvt prisbasbelopp måste det bokföras som inventarie.

Observera! Skattereduktionen gäller inte om en förbrukningsinventarie tas upp som en inventarie, istället för att göra direktavdrag. Det måste överstiga gränsbeloppet för inventarie.


BOKSLUT HOS WREBIT - KUNDCASE CECILIA NILSSON

Cecilia Nilsson

Cecilia Nilsson hade länge jobbat i bankvärlden när hon i januari 2020 bestämde sig för att testa vingarna som konsult i egen regi. - Det var dags att prova, dock var det precis innan Covid-19, men jag har både konsultat och haft utbildningsuppdrag så det har rullat på bra.

När Cecilia öppnade ett företagskonto hos Danske Bank fann hon Wrebit -Jag ville ha allt i mobilen. Jag har jobbat mycket med analyser men aldrig bokfört själv, därav var även Wrebits enkelhet tilltalande.

”Jag älskar Wrebit!” utbrister Cecilia när hon får frågan om vad hon tycker om Wrebit, och fortsätter: - Jag har rekommenderat Wrebit till flera vänner som startat eget. Appen är så lätt och så bra.

Vad är då det bästa med Wrebit? - Enkelheten, allt finns i mobilen, fota och vips så är det klart! Likaså är det lätt att skapa fakturor. Att appen är gratis är också fantastiskt. Jag har fått snabb och bra hjälp av supporten, det är också ett plus.

På frågan om hur bankkopplingen* fungerat svarar Cecilia att den fungerat bra – det har inte varit så många händelser men det har verkligen varit en bra påminnelse att se till att vara i fas.

Använt Experthjälp? - Ja! Flera gånger, jag har både mailat, chattat och nu senast köpt bokslutstjänsten. Jag hade tänkt att göra det själv men tiden räckte inte till.

Hur var din upplevelse kring bokslutet? - Bokslutsprocessen fungerade jättebra! Min skräck var att det skulle komma in för sent men det var hur lugnt som helst. Det fördes en bra dialog och allt blev riktigt gjort, det var tryggt och bra!

Nyfiken på bokslut hos Wrebit? För mer info och bokning, klicka här.

__________________

*Bankkoppling är ett frivilligt val du gör, Wrebit fungerar lika bra utan bankkoppling.

 

 


SLÄNGA KVITTON?

Idag finns ju den där jobbiga lagen om spara alla kvitton och pappersfakturor i sju år (eller tre år för digitala fakturor eller de underlag på papper som fotats och på så vis blivit digitala - som då sparas digital resterande tid). Nu finns äntligen ett förslag från utredningen om Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen och förslaget har skickats på remiss.

Att slänga kvitton och pappersfakturor kan bli verklighet från juli 2022. Det innebär att underlagen får förstöras om de förts över på rätt sätt. Överföringen ska endast få genomföras om den inte innebär risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner.

Vi håller tummarna för att detta förslag blir verklighet. I och med att underlaget fotas och sparas i Wrebit skulle det innebära att underlaget hade kunnat slängas direkt efter fotning. Underbart, eller hur?


EN BLOMSTRANDE START FÖR NYFÖRETAGARNA EDIT & LINA

Kan man starta ett företag utan att kunna något om bokföring?

Det tycker Edit Johansson, delägare av Edit yourgarden, och hyllar Wrebit. 

– Jag kan tänka mig att många som vill bli företagare tycker att det känns krångligt med all administration, men med Wrebit är det inte något hinder, säger hon.

Edit Johansson och Lina Holmlund brinner för att utveckla utemiljön i Skellefteå. Under flera år var de anställda hos ett fastighetsbolag i kommunen, men under våren 2020 bestämde de sig för att säga upp sig för att starta eget företag inom trädgårdsbranschen.

– Vi fick massor av förfrågningar från privatpersoner om vi kunde sköta om deras trädgårdar. Det är många som har frågat oss hur vi vågade bli egenföretagare under pandemin, men för oss har det varit en lyckoträff, säger Lina Holmlund.

Edit yourgarden erbjuder bland annat skötsel av trädgårdar, trädbeskärning, häckklippning, plantering, ogräsrensning och trädgårdsplanering.

– Det går jättebra. Trädgårdsbranschen har blomstrat under det senaste året.

Vi har börjat granska vårt boende på ett helt nytt sätt eftersom vi har varit hemma, säger hon.

”Tänkte att det måste finnas en bra app för bokföring”

Det enda som oroade de två delägarna när de hade bestämt sig för att starta eget var bokföringen.

– Vi tänkte att det måste finnas en bra app för bokföring. Vi vill jobba och inte hålla på med administration hela dagarna, säger Lina Holmlund och hyllar appen Wrebit som de hittade av en slump på en företagssida på nätet.

Wrebit har funnits i cirka fem år och riktar sig till enskilda firmor och mindre aktiebolag med en maximal omsättning på tre miljoner kronor per år.

– Du behöver inga förkunskaper om bokföring. Deras kundsupport är toppen. De har även bra visuella guider på nätet. Vi har fått hjälp med allt som man kan tänka sig inom bokföring, säger Lina Holmlund.

Använder Wrebit till allt

Idag använder de Wrebit för att skapa och skicka kundfakturor, hantera leverantörsfakturor, kvitton, utlägg och momsredovisa. De funderar även på att köpa tilläggstjänster i framtiden, bland annat bokslutshjälpen.

– Vi är jättenöjda. Det är både enkelt och smidigt att använda appen, säger Edit Johansson.

Ladda ned Wrebit här.


SNICKAREN FREDRIK HAR SPIKAT BOKFÖRINGEN

Det pågår en renoveringsboom i Sverige, och många byggfirmor är fullbokade långt in på hösten. Med hjälp av Wrebits smarta lösning för bokföring kan snickaren Fredrik Rosén lägga tid på sina kunder i stället för administration. 

– Jag har nästan inga luckor fram till december, säger han.

Under två somrar har många haft hemester, men att sitta hemma visade sig vara en prövning för många som började titta lite extra på sitt boende. Följden blev en renoveringsboom som inte ser ut att avta på länge.

– Det är jättekul för mig, speciellt eftersom jag är ny i branschen. Jag var nervös i början och funderade mycket på vad jag ska göra om ingen hör av sig. Men det har inte varit några problem. Jag har haft och har hur mycket som helst att göra, säger Fredrik Rosén, hantverkare och egenföretagare sedan januari.

Under namnet FROST snickeri, bygg och hantverk arbetar han med allt från renoveringar och att bygga uteplatser till att byta ut kök i hela Jönköpingsområdet. Fredrik Rosén är möbelsnickare i grunden så han tar även beställningar på platsbyggda unika möbler.

– Mina kunder är främst privatpersoner och jag trivs jättebra med att vara egenföretagare. Jag har arbetat inom fastighetsbranschen i flera år, men var sugen på att testa något nytt, säger han.

När Fredrik Rosén började fundera på att starta eget företag under hösten 2020 var det många som påpekade att han kommer att behöva lägga ner mycket tid på administration.

– Jag sökte på nätet efter program för bokföring och hittade Wrebit. Jag vill ha en tjänst som är enkel att använda eftersom jag är ny på det här med företagande, säger han.

Fredrik Rosén laddade hem Wrebit och kände sig direkt nöjd med sitt val. Idag använder han appen till att bokföra kvitton och fakturor, hantera utlägg, skapa kundfakturor och momsredovisa. Han har även provat en av tilläggstjänsterna i appen.

– Jag har betalat lite extra för experthjälp. Det var jättebra och smidigt. Jag funderar även på att använda deklarationshjälpen nästa år, säger han.

Eftersom Fredrik Rosén är uppbokad fram till december blir det en hel del administration, men det är inget som han tänker på.

– Jag var rädd att jag skulle behöva sitta varje kväll med bokföringen, men Wrebit har tagit bort ett stort stressmoment. Det går så otroligt fort att lägga upp allt i appen, säger han.

Ladda ned Wrebit här.

INFO EXPERTHJÄLP: 

Du finner Experthjälp i Wrebit-appen. Här kan du chatta, skicka fråga eller boka tid men redovisningsexpert. Du kan även få hjälp med att bokföra underlag som du är osäker på, eller boka hjälp med bokslut/deklaration.

Alla är välkomna att använda Experthjälp, det enda som behövs för att få tillgång till tjänsten är att registrera ett Wrebit-konto. 

Du betalar enbart för de tjänster du väljer att köpa.


GYMKORT & FRISKVÅRD - OK?

Vad gäller egentligen? Får jag köpa gymkort eller annan friskvård på företaget?

Det kan vara lite svårt att veta vad som gäller angående gymkort och friskvård. Faktum är att reglerna skiljer sig mellan aktiebolag och enskild firma.

Om du driver aktiebolag räknas du som anställd och har rätt till friskvård av ”mindre värde”. Det är inget tvång att erbjuda de anställda friskvårdsförmån, men om du gör det är det viktigt att alla erbjuds, annars blir kostnaden ej avdragsgill.

Om du har enskild firma är gymkort och annan friskvård en avdragsgill kostnad för dina anställda, men däremot inte för dig som företagare. Det är först när du är i behov av rehabilitering som kostnaden kan bli avdragsgill.

Sedan januari 2018 får friskvården även avse dyrare sporter såsom golf och ridning. Friskvården ska anses vara en skattefri personalförmån så länge det är av ”mindre värde”, vilket är satt till 5 000 kr och därmed maximalt friskvårdsbidrag. Kostnaden är i sin tur avdragsgill för företaget. Företaget kan även bekosta ett gymkort, även här gäller av "mindre värde" men det finns inget belopp att förhålla sig till. Ett vanligt årskort på gym är således helt ok.

Det är aldrig tillåtet att köpa träningsutrustning för friskvårdsbidraget. Här är en länk till godkända/icke godkända friskvårdsaktiviteter.

Lycka till med träningen och kom ihåg att svett är bara fett som gråter :)


KUNDCASE - JERUSALEM KÄNNER SIG TRYGG MED WREBITS EXPERTHJÄLP

När Jerusalem Yemane skulle starta eget var hon egentligen bara orolig för en sak – hur hon skulle klara bokföringen. 

- Jag trodde att jag skulle behöva skaffa en revisor men så fick jag tips om Wrebit. Och tack vare appen, och inte minst alla tilläggstjänster, har det gått supersmidigt att sköta företagets ekonomi under det här första året.

Det var under föräldraledigheten som Jerusalem Yemane bestämde sig för att ta steget och starta eget. Hon är kbt-terapeut och tar genom sitt företag Mind Awareness emot klienter från Stockholm.

– Jag har alltid haft ett stort intresse för psykologi och har många års erfarenhet av att arbeta med människor. Det motiverade mig till att utbilda mig till terapeut eftersom jag vill kunna ge människor verktyg för ett bättre mående.

Jerusalem är uppvuxen i Hammarkullen i Göteborg, som är ett mångkulturellt område. Hon har sina rötter i Eritrea och har flera gånger när hon själv gått i terapi känt att det har varit svårt att hitta någon som kan förstå hennes bakgrund.

– De erfarenheterna kan man ju inte lära sig i skolbänken. Den kulturella kompetens jag har gör att jag bättre kan förstå många av mina klienter, som har en liknande bakgrund som jag.

Tips om Wrebit

När Jerusalem bestämt sig för att hon ville starta sitt eget företag vände hon sig till Nyföretagarcentrum för att få råd och svar på de frågor hon hade.

– Jag var ju främst orolig för det här med ekonomin. Hur skulle jag klara av att sköta bokföring och momsinbetalningar? Jag var helt säker på att jag skulle behöva skaffa en dyr revisor men på Nyföretagarcentrum fick jag tipset att kolla upp Wrebit och jag fastnade direkt för appen.

Jerusalem tycker att Wrebits största fördelar är enkelheten och att hon kan koppla appen direkt till sin betalningslösning iZettle. Och de många tilläggstjänsterna – som hon har använt ganska flitigt under sitt första år som företagare.

– Om jag har några frågor så kan jag chatta med en expert, eller mejla och få svar. Det går oftast väldigt fort. Eller så kan jag boka en telefontid och bli uppringd, det gjorde jag bland annat när jag var lite osäker på min momsredovisning. Då fick jag jättebra hjälp att rätta till sånt som hade blivit lite fel.

Sparar mycket tid

För att använda tilläggstjänsterna betalar Jerusalem en engångsavgift per använd tjänst, något som hon tycker är väldigt smidigt.

– Många av de andra programmen jag tittade på erbjöd bara abonnemang för tilläggstjänster. Men jag tycker att det är bättre att betala bara när man verkligen använder tjänsterna, för det är ju väldigt olika från månad till månad hur ofta man behöver göra det.

Wrebit har också gjort det enklare att sköta ekonomin kontinuerligt, tycker Jerusalem.

– Jag fotar alla kvitton och fakturor direkt och lägger in. Samma sak med mina klientbetalningar, de bokförs direkt och automatiskt. Det gör att det aldrig samlas saker på hög och det tycker jag är jätteskönt, inte minst eftersom jag har en 14-månaders son hemma. Då finns det definitivt ingen tid för att sitta i timmar och klistra kvitton.

INFO EXPERTHJÄLP: 

Du finner Experthjälp i Wrebit-appen. Här kan du chatta, skicka fråga eller boka tid men redovisningsexpert. Du kan även få hjälp med att bokföra underlag som du är osäker på, eller boka hjälp med bokslut/deklaration.

Alla är välkomna att använda Experthjälp, det enda som behövs för att få tillgång till tjänsten är att registrera ett Wrebit-konto. 

Du betalar enbart för de tjänster du väljer att köpa.