UTBILDNING - OK ATT DRA PÅ FÖRETAGET?

En vanlig fråga som vi ofta får är hur utbildning ska bokföras. Då brukar vi…