JURISTEN: SÅ MINSKAR DU RISKEN FÖR TVISTER MED ETT SAMARBETSAVTAL

Tvist är trist. Ändå är det många företag som varje år hamnar i tvistemål med…