NE-bilaga, K10-bilaga, andra bilagor… – ja, nu har de flesta fått sin deklaration och deklarationssnacket är i gång! För dig som driver företag är det inte bara att ”skicka in” deklarationen utan några ändringar, du har ju bilagor att deklarera.

När är det deadline?
2/5 Är sista dagen att lämna inkomstdeklarationen.

Deklarationstips för dig med enskild firma

 • Se till att allt är bokfört – och att alla avdrag som du har rätt att göra är med.
 • Om du inte har en i bil firman har du rätt att göra avdrag för resor med egen bil i tjänst – 18,50 kr/mil. Du får inte bokföra drivmedelskvitton om det inte finns en bil i bokföringen.
 • Om din verksamhet är nystartad och har gått med förlust har du rätt att kvitta förlust mot inkomst av tjänst, det gäller de första fem åren. Du kan även spara förlusten och kvitta mot framtida vinster. Om du har konstnärlig verksamhet finns ingen begränsning vad det gäller de fem åren.
 • Har din make/maka (eller sambo med gemensamma barn) hjälpt till i firman? Då kan det vara fördelaktigt att dela med dig av resultatet och därmed göra en inkomstfördelning.
 • Glöm inte att det är resultatet du får skatta på, inte hur mycket du har tagit ut i egna uttag.
 • Ett låg resultat resulterar i lägre skatt, men glöm inte att om enskilda firman är din huvudsakliga inkomst så är resultatet det som ligger till grund för exempelvis sjukpenning.
 • Om du har arbetat hemma, minst 800 h under ett år, kan du göra avdrag för kontor hemma. Beloppet är 2 000 kr om du bor i villa och 4 000 kr om du bor i lägenhet.
 • Har du ett högt resultat och vill göra investeringar i firman? Då kan det vara bra att sätta av till periodiseringsfond, dvs. skjuta upp skatten på en del av vinsten.
 • Nyttja räntefördelning om det finns möjlighet.

Deklarationstips för dig med aktiebolag

 • Aktiebolag lämnar bolagsdeklaration i samband med att årsredovisning upprättas. Om du har decemberbokslut ska deklarationen vara inskickad senast 1/8 (om det sker digitalt, annars den 1/7).
 • Se alltid till att alla privata utlägg som rör bolaget har bokförts, utnyttja friskvårdsbidrag, julgåva etc.
 • Du som aktieägare ska deklarera bilaga K10, som visar på aktieinnehavet, utdelningsutrymme och eventuell utdelning under år 2021. Även om du inte tagit utdelning är det viktigt att bilagan deklareras. Du får varje år ett schablonbelopp som ger dig rätt att ta utdelning till lägre skatt (20 %). Detta belopp kan sparas. OBS! Du kan inte ta utdelning om bolaget inte har gått med vinst. Vad det gäller utdelningsutrymme går det också att räkna underlag på lönerna i bolaget. Nu i deklarationen för 2021, är det lönerna år 2020 som ligger till grund för beräkningen.
 • Har du ett högt resultat och vill göra investeringar i bolaget? Då kan det vara bra att sätta av till periodiseringsfond, dvs. skjuta upp skatten på en del av vinsten.