7 DEKLARATIONSTIPS OCH AVDRAG INFÖR DEKLARATIONEN 2023 (INKOMSTÅR 2022) 

1. Arbetsresor med egen bil

Om du kört med egen bil i firman får du göra avdrag med 18,50 kronor/mil. Det är samma belopp som du får från arbetsgivaren om du kört med privat bil i tjänsten. Tänk på att föra körjournal.

För tjänstebil ligger avdraget på 6,50 kronor per mil (diesel) och 9,50 kronor per mil (övriga bränslen).

OBS! Det är viktigt att reda ut en sak: för att bokföra drivmedelskvitton i företaget krävs att det finns en bil registrerad på företaget, och därmed är bokförd som en tillgång alternativt en leasingbil. Om det är den privata bilen som använts är det skattefri milersättning som gäller, har du inte redan bokfört det kan det tas upp direkt i deklarationen.

Nytt! Från 1/1-23 har beloppet höjts till 25 kr/mil. Det blir påverkan först i nästa års deklaration, som avser inkomståret 2023.

2. Kontor hemma 

Det finns krav finns på att det ska vara en särskild inrättad lokal, men även utan lokal finns schablonavdrag att nyttja. Om det finns ett arbetsrum och arbetade timmar uppgår till minst 800 får avdrag göras, 2 000 kronor om du bor i villa, och 4 000 kronor om bostaden är en lägenhet.

3. Uthyrning av bostad 

Om du hyrt ut en bostad måste det tas upp i deklarationen. Du får schablonavdrag på 40 000 kronor. Om det rör sig om villa/fritidshus får även avdrag med 20 procent av intäkten göras. Det innebär att hyresintäkter upp till 50 000 kr är skattefria. Om det är lägenhet/bostadsrätt får avdrag göras för ett belopp som motsvarar hyran eller månadsavgiften. Om du har aktiebolag och har hyrt ut en del av bostaden till bolaget, gäller inte schablonavdraget, utan hela intäkten ska tas upp till beskattning (30 % skatt). Du får däremot göra avdrag för ökade kostnader såsom el, vatten, uppvärmning och sophämtning.

Hyr du ut till ditt bolag? Tänk på följande!

  • Det ska finnas ett avtal mellan dig som privatperson och bolaget.
  • Bolaget måste ha behov av utrymmet i bostaden, dvs. det finns inte någon annan lokal som bolaget hyr.
  • Det ska vara ett särskilt avgränsat utrymme.
  • Marknadsmässig hyra gäller.

4. Förlust

Om den enskilda firman går med förlust kan förlusten kvittas mot inkomst av tjänst, och därmed sänka skatten. Det gäller nystartad verksamhet, de första fem åren, samt alltid för konstnärlig verksamhet. Avdraget får vara max 100 000 kronor/år. Om kvittning inte sker kan förlusten sparas och kvittas mot framtida vinster i verksamheten.

5. Omfördelning av räntor 

Ett effektivt sätt att justera skatten. Om hushållet har gemensamt betalningsansvar för lån brukar banken fördela ränteutgiften lika. Önskas fördelning på annat sätt är det lätt att justera genom att ändra de förifyllda beloppen i deklarationen. Viktigt att båda parter ändrar det förtryckta beloppet, även om det innebär att en part ska redovisa noll. Glöm inte att kolla så att det finns tillräckligt med skatt att få reduktionen mot.

Vilka belopp gäller? 30 procent av de totala ränteutgifterna är avdragsgillt upp till 100 000 kronor, samt 21 procent för den eventuella del som överstiger 100 000 kronor. Ränteavdraget är ifyllt i deklarationen, men det kan vara en god idé att kontrollera beloppet innan deklarationen lämnas in.

6. Pensionssparande

Om du saknar du pensionsrätt i din anställning, men avsatt pengar i ett privat pensionssparande får du göra ett avdrag med 35 % av anställningsinkomsten (högst 486 000 kronor år 2022).

7. Avdrag för dator, kontorsutrustning och mobilabonnemang

Om du köpt en dator som kostar max 24 150 kr (halva prisbasbeloppet år 2022) säger huvudregeln att du kan dra av hela kostnaden som korttidsinventarium. Du bokför kostnaden på kontot ”förbrukningsinventarier”, hela beloppet läggs i resultaträkningen och minskar resultatet. Om datorn kostar mer än 24 150 kr (ex. moms) ska den betraktas som inventarie och bokförs som en sådan i balansräkningen. Det innebär också att du ska göra årliga avskrivningar på datorn, avskrivningarna påverkar resultatet.

Kontorsmöbler anses vara inventarier av mindre värde (halvt prisbasbelopp). Det innebär således att hela kostnaden är avdragsgill, och bokförs som förbrukningsinventarier. OBS! Om du har ett hemmakontor som du köper möbler till får du inte dra av momsen. Om kontoret är utanför hemmet är hela momsen avdragsgill.

Mobiltelefon: Om du tecknar ett nytt abonnemang (med eller utan ny telefon) i firmans namn kan du dra av hela kostnaden. Om du redan har en mobiltelefon, och använder den i din verksamhet, får du göra avdrag för den del av kostnaden som rör din firma.

Ett råd är att teckna ett abonnemang som inkluderar obegränsat antal telefonsamtal, sms och surf. Därmed påverkar inte eventuellt privat användande kostnaden för företagsabonnemanget.

Frågor? Vill du ha hjälp med din deklaration? Tveka inte att kontakta oss direkt i appen, via Experthjälp.