I morgon (2/5) är det deadline för att lämna privata inkomstdeklarationer. Har du enskild firma deklareras den ihop med din egen (i en så kallad NE-bilaga). Där framgår firmans balans- och resultaträkning och det är resultatet som ligger till grund för skatt och egenavgifter. Om du har aktiebolag ska en särskild bolagsdeklaration lämnas för aktiebolaget, dock inte i morgon (olika tidpunkter under året, beroende på räkenskapsår). Det som ska lämnas ihop med din privata deklaration, om du har aktiebolag, är blankett K10.

För dig som inte har deklarerat ännu bjuder vi här på några avdragstips:

Arbetsresor

För resor i arbetet med egen bil kan man dra av eller betala ut 18,50 kr per mil skattefritt. Om företaget äger bilen och den är en så kallad förmånsbil kan man, om man betalar bensinen själv, dra av 6,50 kr per mil (diesel) eller 9,50 kr per mil (övriga drivmedel).

Bil till jobbet

Om du kör med egen bil från hemmet till jobbet varje dag ses det som en privat resa och du kan inte ta skattefri milersättning från företaget. Dock kan du göra avdrag i din egen deklaration om du uppfyller vissa förutsättningar. Dels måste avdraget bli större än 10 000 kr. Du får dra av 18,50 kr per mil men du måste göra en tidsvinst på minst två timmar per arbetsdag jämfört med att åka kollektivt. Om du behöver bilen i ditt arbete senare under dagen, exempelvis för tjänsteresor behöver du inte uppfylla kravet på tidsvinst. Obs! Du får bara avdrag för belopp som överskrider 10 000 kr, men du måste ange totala beloppet (inklusive 10 000 kr).

Hyra                                                                                                                                            

Hyra för kontor, lokal eller lager är avdragsgillt om det är nödvändigt för företagets verksamhet att hyra där. Dock finns det begränsningar i avdragsrätten att tänka på om verksamheten bedrivs i hemmet. Det finns ett schablonavdrag för arbetsrum som dras av mot firmans inkomster. Det gäller arbetsrum för dig som jobbar minst 800 timmar om året i bostaden. Avdraget är 4 000 kr per år för lägenhet och 2 000 kr för villa.

Om du driver aktiebolag kan du under vissa förutsättningar dra av mer än så om det:

  1. Finns ett behov
  2. Finns ett hyresavtal
  3. Hyran är marknadsmässig

En bra tumregel i så fall är att företaget stadigvarande disponerar ytan och att utrymmet inte går att använda privat. Om du tar hyra från ditt bolag är detta en skattepliktig kapitalinkomst (30 % skatt) och ska tas upp i din privata deklaration.

 

Med önskan om en skön första maj!