Deklarationen närmar sig med stormsteg. För företagaren kan det vara bråda dagar att få ihop bokslutet.
– Med Wrebit går det lekande lätt säger Evelina Parheden, marknadschef hos appen Wrebit, som också ger tips på avdrag. 

Inte bara våren väntar runt hörnet, det är även dags att lämna in deklarationen. För många småföretagare kan deklarationen kännas extra krånglig – en bild som Evelina Parheden känner igen:

– Vi får in en hel del frågor om deklarationen, många egenföretagare är osäkra på hur de ska deklarera i den så kallade NE-bilagan, vilka rättigheter de har generellt och vilka avdrag som får göras, säger hon.

Enkelt sätt att sköta ekonomin
Hon är marknadschef hos Wrebit, en app där enskilda firmor och aktiebolag med upp till tre anställda och en omsättning om max tre miljoner kronor kan sköta sin bokföring på ett enkelt och automatiserat sätt (se faktaruta). Företag som använder sig av Wrebit har en smidig deklaration, menar Parheden, som också är auktoriserad redovisningskonsult:
– Om man bokfört löpande under året så är det stora arbetet gjort, efter eventuella bokslutsjusteringar så för man bara över siffrorna från appen till deklarationen.

Kan bokföra bakåt
Om man vill ta hjälp av Wrebit inför deklarationen går det att ladda ner appen direkt och bokföra bakåt:

– Ja, det går jättebra att bokföra ikapp förra året. Dessutom lägger man en bra grund för att sköta allt i realtid framöver. Det kan vara en trygghet att någon ser över siffrorna, kanske gör bokslutet eller hjälper till med deklarationen och då kan man självklart kontakta oss och få hjälp av våra duktiga konsulter. För alla nya användare är appen gratis första året, medan tilläggstjänster kostar.

”Vanligt att man glömmer bort”

Deklaration innebär även möjlighet att göra avdrag, vilket gäller såväl företagare som privatpersoner. Inför årets deklaration tipsar Parheden om fem smidiga avdrag många kanske inte tänker på (se faktaruta).
– Frågan om man får göra avdrag för kontor hemma är vanlig, liksom om man använt privata bilen i verksamheten. Det är viktigt att reda ut en sak: för att bokföra drivmedelskvitton i företaget krävs att det finns en bil registrerad på företaget, och därmed är bokförd som en tillgång alternativt en leasingbil. Om det är det privata bilen som använts är det skattefri milersättning som gäller, och har man inte redan bokfört det kan det tas upp direkt i deklarationen säger Parheden.

5 SMARTA AVDRAG DU INTE SKA MISSA:

Arbetsresor med egen bil
Om du kört med egen bil i firman får du göra avdrag med 18,50 kronor/mil. Det är samma belopp som du får från arbetsgivaren om du kört med privat bil i tjänsten. Tänk på att föra körjournal.

Kontor hemma
Det finns krav finns på att det ska vara en särskild inrättad lokal, men även utan lokal finns schablonavdrag att nyttja. Om det finns ett arbetsrum och arbetade timmar uppgår till minst 800 får man göra avdrag för 2 000 kronor om man bor i villa, och 4 000 kronor om bostaden är en lägenhet.

Förlust
Om den enskilda firman går med förlust kan förlusten kvittas mot inkomst av tjänst, och därmed sänka skatten. Det gäller nystartad verksamhet, de första fem åren, samt alltid för konstnärlig verksamhet. Avdraget får vara max 100 000 kronor/år. Om kvittning inte sker kan förlusten sparas och kvittas mot framtida vinster i verksamheten.

Uthyrning av bostad
Om du hyrt ut en bostad måste det tas upp i deklarationen. De totala hyresintäkterna ska anges, men du får ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Om det rör sig om villa/fritidshus får även avdrag med 20 procent av intäkten göras. Om det är lägenhet/bostadsrätt får avdrag göras för ett belopp som motsvarar hyran eller månadsavgiften.

Omfördelning av räntor
Ett effektivt sätt att justera skatten. Om hushållet har gemensamt betalningsansvar för lån brukar banken fördela ränteutgiften lika. Önskas fördelning på annat sätt är det lätt att justera genom att ändra de förifyllda beloppen i deklarationen. Viktigt att båda parter ändrar det förtryckta beloppet, även om det innebär att en part ska redovisa noll. Glöm inte att kolla så att det finns tillräckligt med skatt att få reduktionen mot.

SÅ FUNGERAR WREBIT

Bokför själv utan förkunskaper, direkt i mobilen.

• Hela tjänsten är mobil och molnbaserad.

• Har inga begränsningar för antalet fakturor/verifikationer.

Ladda ner på App Store eller Google Play