Om du har haft stora rot- eller rutavdrag under 2017, och har en relativt låg inkomst, får du se upp så att skatten du betalat på dina inkomster räcker till dina skattereduktioner. Annars finns risk att du får betala tillbaka en del av redan mottagna skatterabatter.

Men oroa dig inte, det finns möjlighet att ändra detta. Om du tidigare exempelvis har fått uppskov med vinsten när du sålt en bostad kan du frivilligt återföra en del av uppskovet. Har du inget uppskov kan möjligheten att flytta över ett ränteavdrag till andra personer inom familjen undersökas.

Det går också att omfördela skattereduktionen till en maka/make eller sambo. Gäller det rotarbete måste den som reduktionen förs över till dock äga del i bostaden där arbetet utförts.