Vad behöver jag som egenföretagare ha koll på inför årsskiftet? Vår samarbetspartner Unionen Egenföretagare har intervjuat en av våra redovisningsexperter, David Wengbrand, som ger dig svaren!David W

Många egenföretagare med bolag, och alla med enskild firma, har samma räkenskapsår som kalenderåret. Alltså är det för många dags att förbereda bokslut för ett år som på många sätt skiljer sig från tidigare år på grund av pandemin. Intäkterna har kanske varierat mer än tidigare år? Har du tagit emot stödpengar från staten? Vad tror du händer med verksamheten nästa år? Oavsett företagsform så finns det några frågor som man bör fråga sig och ha svar på innan man påbörjar själva bokslutet.

Vilken inkomstnivå bör du ha och vad händer nästa år?

Det generella rådet för egenföretagare är att ta ut inkomst upp till ersättningstaken. Läs om hur du kan planera för din ekonomiska trygghet och vilka inkomsttak som gäller här. Man måste se över sin inkomstnivå som direkt påverkar skatt men också pension, socialförsäkringar och eventuell a-kassa. Hur det fungerar skiljer sig åt mellan aktiebolag och enskild firma och det bästa är att ringa Försäkringskassan och den a-kassa man är med i och höra vad som gäller för dig och ditt företag.

För dig med aktiebolag är det, ur ett skatteperspektiv, ofta mer förmånligt att ta ut utdelning istället för lön över maxnivåerna. Med enskild firma kan man utjämna genom periodisering

– Med enskild firma kan man utjämna genom periodisering, säger David Wengbrand som också påminner om att lyfta blicken och titta framåt.

För den som har bestämt sig för att byta från enskild firma till aktiebolag kan en fråga vara när det ska göras och om det finns fördelar med brutet räkenskapsår.

– Om man ska ändra från enskild firma till aktiebolag så finns det fördelar att göra det innan årsskiftet. Äger du ett aktiebolag till 100 procent så kan du ta ut 177 100 kronor som utdelning som beskattas med 20 procent skatt. För rätt till utdelning så måste du ha ägt aktierna vid årets ingång. Startar man i december så har man alltså rätt till aktieutdelning redan första året. Å andra sidan kan utdelning sparas för senare uttag och den räknas upp varje år, säger David Wengbrand som också påminner om att Bolagsverkets handläggningstid ökar i slutet av året på grund av att de flesta har bokslut vid årets slut.

Vad ska man tänka på när det gäller avdrag?

– Det finns större möjligheter att göra avdrag i aktiebolag. Egen firma kan inte dra av personalkostnader, som friskvård, från den beskattningsbara inkomsten. I år kan det vara en större sammanblandning av privata och arbetsrelaterade kostnader när man sitter hemma och jobbar. Det är viktigt att vara försiktig med avdrag för exempelvis bredband eller en mobil som man har i jobbet, men som man använder även privat. Ett sätt att undvika onödiga avgifter om man är osäker på vad som gäller är att yrka så kallat öppet avdrag: att man motiverar sitt avdrag och berättar vad man har gjort. Straffavgifterna för ogiltiga avdrag i form av skattetillägg är annars upp till 40 procent av beloppet, säger David Wengbrand.

Det är ofta företagsformen som styr ett företags räkenskapsår. Egen firma har samma räkenskapsår som kalenderåret medan ett aktiebolag har valfritt räkenskapsår. Brutet räkenskapsår innebär att skiftet inte sker mellan månaderna december och januari. Att inkomster för privatpersoner deklareras per kalenderår har betydelse för hur inkomsten beskattas.

Enskild firma är något förbisedd jämfört med aktiebolag i statens stödåtgärder.

– Exempelvis finns ingen direkt motsvarighet till korttidsarbete med statligt stöd. Och när det är ekonomiskt osäkra tider är det värt att komma ihåg att man är personligt ansvarig för den enskilda firmans ekonomi till skillnad från för aktiebolag, säger David Wengbrand. (Frågor och svar om coronapandemins konsekvenser).

Vad mer bör man tänka på när det gäller stödåtgärderna?

­– Tillväxtverkets restriktioner för stöden är att man om man har aktiebolag inte bör göra en utdelning under ett år som man har tagit emot stöd. Jag rekommenderar att man inte tar ut utdelning eller gör annan värdeöverföring, flytt av pengar, mellan egna bolag eller till ägaren som kan leda till att man kan bli återbetalningsskyldig. Det är lite oklart hur de här reglerna ser ut exakt, men generellt är det bäst att vara försiktig när man tolkar reglerna. Vill man dra nytta av de lägre egenavgifterna för enskild firma i förtid så kan man jämka.

Du vet väl om att du som är medlem i Unionen Egenföretagare varje år får en timmas gratis företagsekonomisk rådgivning av Wrebit? Ställ din fråga här.