Hyra för kontor, lokal eller lager är avdragsgillt om det är nödvändigt för företagets verksamhet att hyra där. Dock finns det begränsningar i avdragsrätten att tänka på om verksamheten bedrivs i hemmet. Det finns ett schablonavdrag för arbetsrum som dras av mot firmans inkomster. Det gäller arbetsrum för dig som jobbar minst 800 timmar om året i bostaden. Avdraget är 4 000 kr per år för lägenhet och 2 000 kr för villa.

Om du driver aktiebolag kan du under vissa förutsättningar dra av mer än så om det:

  1. Finns ett behov
  2. Finns ett hyresavtal
  3. Hyran är marknadsmässig

En bra tumregel i sådana fall är att företaget stadigvarande disponerar ytan och att utrymmet inte går att använda privat. Om du tar hyra från ditt bolag är detta en skattepliktig kapitalinkomst (30 % skatt) och ska tas upp i din privata deklaration.