Har du och din sambo gemensamt betalningsansvar för ett lån fördelar banken i nästan alla fall ränteutgiften lika mellan er. Vill ni fördela räntorna på annat sätt är det lätt att justera genom att ändra de förifyllda beloppen i deklarationen.

Tänk på att båda två måste ändra det förifyllda beloppet även om det nya beloppet skulle vara noll för den ena parten.