Har du under året hyrt ut din bostad ska du redovisa eventuella hyresintäkter som erhållits. Skatteverket har vid kontroller tidigare år upptäckt att det finns en stor okunskap om hur reglerna fungerar när det gäller detta.

Generellt gäller att om du hyrt ut en villa eller fritidshus får du ett schablonavdrag med 40 000 kr. Dessutom får ett avdrag med 20 % av hyresinkomsten göras.

Om det istället är en lägenhet eller bostadsrätt som hyrts ut får du avdrag med 40 000 kr samt ett belopp som motsvarar hyran eller månadsavgiften för den uthyrda delen.