AUTOMATISK LÖSNING FÖR DIN NE-BILAGA

AUTOMATISK LÖSNING FÖR DIN NE-BILAGA

HUR GÅR DET TILL?

DU STÄMMER AV

Du går igenom stegen nedan och säkerställer att allt är korrekt

DU BOKAR

Du bokar enkelt tjänsten genom att fylla i formuläret nedan.

NE-BILAGAN SKAPAS

Vi skapar din NE-bilaga och leverar den inom tre arbetsdagar.

DU RAPPORTERAR

Du lämnar in NE-bilaga till Skatteverket, fyller i eventuella övriga uppgifter och signar med BankID

Detta behöver göras innan bokning sker

För att vi ska kunna fylla i din NE-bilaga är det viktigt att säkerställa att alla intäkter och kostnader som hör till räkenskapsåret är bokförda. Gå igenom stegen nedan och säkerställ att alla relevanta punkter för ditt företag är genomförda. Om en punkt inte är relevant för ditt företag kan du bara hoppa över det steget. 

Säkerställ att förra årets bokslut avslutades korrekt och balansrapporten balanserade.

Kontrollera att saldot på ditt företags bankkonto per den 31/12-2023 stämmer överens med den utgående balansen på konto 1930, företagskonto i din bokföring. Har du två företagskonton behöver båda kontrolleras så att summan på banken stämmer överens med det som finns i bokföring. Är det inte samma belopp är det något som inte stämmer och du behöver göra någon korrigering i bokföring.  

Se till att den sista momsrapporten för räkenskapsåret är bokförd. 

Om du har skickat fakturor som hör till verksamhetsåret och inte fått betalt förrän på det nya verksamhetsåret ska de bokföras som kundfordringar.

Har du mottagit leverantörsfakturor under verksamhetsåret och som betalts först under det nya verksamhetsåret ska de bokföras som leverantörsskulder.

Har du tillgångar i bolaget, säkerställ att avskrivningar är gjort i samband med årsbokslut.

Har du lager som överstiger 5000 kronor se till att det är justerat utifrån inventering per den 31/12.

Glöm inte att bokföra årets resultat

NE-bilagan kommer att fyllas i utifrån hur balans- och resultatrapporten ser ut i Wrebit efter att du gått igenom stegen och bokat tjänsten. Om du är osäker på något ber vi dig kontakta vår support.

KONTAKTA WREBITS SUPPORT

BOKA DIN NE-BILAGA IDAG!

Fyll i formuläret nedan för att boka din NE-bilaga. När formuläret är inskickat påbörjas arbetet.
Priset för tjänsten är 599 kr exkl moms och faktura skickas via mail när NE-bilagan är levererad.


  Genom att skicka in formuläret bekräftar du att du har tagit del av de allmänna villkoren nedan samt accepterat dem. Bokningen är bindande.

  När du beställer funktionen NE-bilaga kommer du att erhålla balans och resultatrapport enligt den uppställningsform som du ska rapportera till Skatteverket. NE-bilagan innehåller 3 avsnitt: Allmänna uppgifter, Balans och Resultatrapport samt Beräkning av skattemässigt resultat. Den delen som ingår i Wrebits funktion NE-bilaga är del två, Balans och Resultatrapport. Notera att du själv behöver lämna Allmänna uppgifter samt fylla i avsnittet Beräkning av skattemässigt resultat. Det ingår inte i funktionen.

  Den NE-bilaga du kommer få från Wrebit är att se som ett hjälpmedel för dig vid upprättandet av din NE-bilaga och inte en slutlig version av din NE-bilaga.

  Deklarationen är upprättad med ledning av de uppgifter som ni har lämnat till oss samt utifrån den bokföring ni har upprättat. Notera att vi inte har granskat din bokföring eller gjort någon kvalitetskontroll av det du har bokfört. Det ingår inte i tjänsten NE-bilaga.

  Eftersom deklarationsuppgifterna samt dina bokföringsuppgifter kan vara felaktiga, bortglömda eller misstolkade ber vi er att gå igenom deklarationen och kontrollera att uppgifterna stämmer innan ni skriver under den.

  Om NE-bilagan ska ändras eller om det är några oklarheter bör ni så snart som möjligt kontakta oss. Felaktig eller ofullständig deklaration kan t ex ge skattetillägg med mellan 20% och 40% av skatten som belöper på felet.

  Vi vill uppmärksamma att det är du och inte Wrebit AB som är ansvariga för innehållet i inkomstdeklarationen.

  Funktionen NE-bilaga innebär att du får ett förslag NE-bilaga. Wrebit tar inte ställning till eventuella skattemässiga justeringar eller bokslutsdispositioner