Nytt år betyder nya lagar. En av nyheterna för 2022 är att reklamskatten slopas. En annan är att det införs en tillfällig skattereduktion för de inventarier som köptes i företag under år 2021. Det gäller både enskilda firmor och aktiebolag. Skattereduktionen uppgår till 3,9% av underlaget och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det gäller alltså de inventarier som köptes under 2021 och avdraget sker under beskattningsåret som avslutas 31/12 2022 (eller första beskattningsåret som avslutas efter detta datum). Finns det några andra krav? Ja, inventarierna måste finnas kvar i bolaget efter utgången av år 2022. Det måste även finnas tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot.

Vad räknas som inventarie? En anskaffning till företaget som överstiger ett halvt prisbasbelopp. År 2021 var beloppet 23 800 kr (år 2022 är det 24 150 kr). Då måste datorn, maskinen, bilen etc. bokföras i balansräkningen som en inventarie och därmed en tillgång. Det görs sedan årliga avskrivningar på inköpsbeloppet (ex. moms), varje år belastas resultaträkningen med exempelvis en femtedel av beloppet (om den ekonomiska livslängden förväntas vara fem år).

Om inköpet understiger ett halvt prisbasbelopp (ex. moms) kan det bokföras direkt som en förbrukningsinventarie, dvs. hela beloppet belastar resultaträkningen samma år som inköpet sker. Det är tillåtet att bokföra som inventarie även om beloppet inte når ett halvt prisbasbelopp. Om det överstiger ett halvt prisbasbelopp måste det bokföras som inventarie.

Observera! Skattereduktionen gäller inte om en förbrukningsinventarie tas upp som en inventarie, istället för att göra direktavdrag. Det måste överstiga gränsbeloppet för inventarie.