Om du kör din privata bil till jobbet kan du få avdrag med 18,50 kr/mil. Det är samma ersättning som du får som anställd om du kör din privata bil i tjänsten.

För att få avdraget måste avståndet mellan bostad och arbetsplats vara minst 5 km och det måste ske en tidsvinst på minst 2 timmar/dag (jämfört med kollektivtrafik).

Hela beloppet fylls i, i deklarationens ruta 2.1 ”Resor till och från arbetet”. Avdraget görs dock endast på den del som överstiger 11 000 kr.

OBS! Om du har aktiebolag eller enskild firma och har bokfört ”skattefri milersättning” skall du inte redovisa beloppet under Avdrag tjänst.