Redovisa & bokföra momsrapporter, steg 1

Här förklarar vi utförligt hur du redovisar & bokför dina momsrapporter.

Glöm inte att sätta på ljudet på mobilen/datorn!  

Bokföring av momsskuld, steg 2

Här förklarar vi andra steget i momsredovisningen, bokföring av en skuld till skatteverket.

Glöm inte att sätta på ljudet på mobilen/datorn!  

Bokföring av insättning av moms, steg 3

Här förklarar vi andra steget i momsredovisningen, bokföring av en insättning från skatteverket.

Glöm inte att sätta på ljudet på mobilen/datorn!