När du startar företag behöver du välja vilken redovisningsmetod du ska följa. Det finns två olika redovisningsmetoder: kontantmetoden (även kallad bokslutsmetoden) och faktureringsmetoden (fakturametoden).  Vad skiljer metoderna åt och vilken redovisningsmetod ska du välja? 

Redovisningsmetod – Kontantmetoden

Kontantmetoden får användas av företag som har en omsättning om max tre miljoner kronor (ex. moms). Det kan därav vara bra att börja med den metoden, för att sedan gå över till fakturametoden om gränsen passeras. Det går bra att byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden, men att byta från faktureringsmetoden till kontantmetoden är svårare. 

Det som skiljer metoderna åt är att kontantmetoden är den enklare metoden eftersom bokföring bara sker en gång och det är när du fått betalt eller när du betalar. Dvs. Betalningsdag = bokföringsdag. Endast en verifikation behöver skapas. Enda gången då kundfordringar eller leverantörsskulder bokas upp är i bokslutet (därav bokslutsmetoden).

Redovisningsmetod – Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden får användas av samtliga företag, men måste användas om företagets omsättning överstiger tre miljoner kronor (ex. moms). Faktureringsmetoden innebär att bokföring sker två gånger, först när kundfakturan skickas eller leverantörsfakturan mottages, och sedan när inbetalning eller betalning sker. I första steget bokförs fordran/skuld på fakturadagen och i andra steget bokförs betalningen på betalningsdagen. Det är två verifikationer till samma faktura/underlag.

Exempel kontantmetoden

Ex. kontantmetoden: Du fakturerar för utfört arbete den 15/3 och kunden betalar den 15/4. Då bokför du försäljning/moms (kredit) och inbetalningen (debet) den 15/4.  

Samma princip för inköp. Du erhåller en faktura idag och betalar om 30 dagar, då bokför du kostnad och betalning den dag du betalar.

Exempel faktureringsmetoden

Samma exempel med faktureringsmetoden:  

Du fakturerar för utfört arbete den 15/3 och kunden betalar den 15/4. Den 15/3 bokförs försäljning och moms (kredit) mot kontot kundfordringar (debet).  

När kund betalar den 15/4 bokförs att pengarna kommit in på företagskontot (debet) och kontot kundfordringar minskar (kredit).   

Det är alltså två verifikationer som skapas för samma händelse/faktura. Det samma gäller för inköp, då bokförs skuld upp på fakturadagen och sedan bokförs betalningen/skulden minskar.  

Är du nystartad företagare och har andra funderingar? Läs mer här.