Det kan vara svårt att veta hur utlägg ska faktureras – så här gör du: