Sekretess

WREBITS INTEGRITETSPOLICY

Detta är Wrebits integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) som är framtagen i syfte att tydliggöra Wrebits inställning till integritetsfrågor och behandling av personuppgifter.

Nedan klargörs vilka uppgifter som samlas in och sparas när Kunden använder Tjänsten via Hemsidan och Appen samt hur de insamlade uppgifterna används.

Termer som används i Integritetspolicyn har samma betydelse som definierade termer i Villkoren.

  1. Personuppgifter
  2. 1 Wrebit behandlar personuppgifter för de Kunder som registrerar sig via Hemsidan och Appen, använder Tjänsten, begär support samt i förekommande fall vid andra kontakter mellan Kunden och Wrebit hänförliga till Tjänsten och dess fullgörande.

1.2 Personuppgiftsansvaret utövas av Wrebit AB.

1.3 Wrebit värnar om Kundens integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda Kunden, bl.a. personuppgiftslagen (1998:204).

1.4 Wrebit eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

1.5 Wrebit behandlar personuppgifter med stöd av informationsteknik i särskilda register.

1.6 Wrebit samlar in följande uppgifter om sina Kunder: namn, företagsuppgifter, av kunden uppladdat bildmaterial, e-postadresser, information om fakturor, verifikationer, era Kunders kunder.

1.7 Behandlingen sker huvudsakligen i administrativt syfte innebärande att Wrebit kan fullgöra ingångna avtal.

1.8 Personuppgifterna kan även komma att behandlas i syfte att följa upp kundrelationen, att sprida användartips och relevanta nyheter samt utskickande av erbjudande från Wrebit och/eller dess samarbetspartners.

1.9 Personuppgifterna kan, i den omfattning det krävs för att leverera de Tjänster Kunden beställer och/eller använder samt för att kunna erbjuda andra Tjänster, komma att överföras mellan bolagen i Wrebit-koncernen.

1.10 Wrebit kan komma att överföra personuppgifter till sina samarbetspartners och underleverantörer om Wrebit anser det nödvändigt för uppfyllandet av Wrebit åtaganden gentemot Kunden.

1.11 Wrebit förbehåller sig även rätten att lämna ut uppgifter om Kundens användning av Tjänster i den mån det anses nödvändigt i samband med rättsliga åtgärder och/eller för att tillgodose begäran från myndigheter.

1.12 Personuppgifterna sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen .

1.13 I de fall Wrebit behandlar personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig, exempelvis Kundens anställda och kunder, agerar Wrebit i egenskap av personuppgiftsbiträde åt er.

  1. Kundens rätt till rättelse och registerutdrag

2.1 Kunden har rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om Kunden. Detta innebär att Kunden kan ta kontakt med Wrebit om Kunden har några frågor om Wrebit behandling av Kundens personuppgifter eller om Kunden vill ha information om ändamålen för behandlingen eller information om varifrån uppgifterna hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut.

2.2 Kunden kan kontakta Wrebit om Kunden tror att Wrebit har behandlat Kundens personuppgifter i strid med personuppgiftslagen.

2.3 Kunden kan också när som helst återkalla sitt samtycke att bli kontaktad.

  1. Användning av cookies

3.1 Den 1 juli 2011 ändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att Kunden som besöker en webbplats aktivt måste samtycka till att webbplatsen använder s.k. cookies (sv. kakor).

3.2 Vissa cookies är nödvändiga för att Hemsidan ska fungera korrekt. Dessa cookies är undantagna och kräver inget aktivt samtycke.

3.3 Utöver cookies som är tekniskt nödvändiga för Hemsidans funktionalitet, använder Wrebit cookies för att samla in statistik om hur Hemsidan används, exempelvis inloggning, vilka sidor som besökts, vilka funktioner som använts och hur ofta, nätverksadresser, språkval och tidszon . Detta gör Wrebit för att kunna förbättra Hemsidan och Tjänsten . Dessa cookies kan Kunden välja om Kunden vill spara på sin dator. Vill Kunden godkänna att Wrebit sparar dessa cookies, klickar Kunden på knappen ”Jag godkänner” i informationsrutan längst upp i webbläsaren . Om Kunden ångrar sig, kan Kunden ta tillbaka sitt godkännande genom att ta bort cookien från datorn.

3.4 Om Kunden inte vill godkänna att Wrebit sparar andra cookies än de som är nödvändiga för Hemsidans funktionalitet behöver Kunden inte göra någonting. Informationsrutan kommer då att ligga kvar överst i Kundens webbläsare när Kunden besöker oss.

3.5 Kunden kan när som helst ångra sitt val genom att återvända till Hemsidan och godkänna cookies.

3.6 Observera att om Kunden väljer att blockera cookies så kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av Hemsidan komma att försämras.

4.Dataskydd

Wrebit värnar om Kundens säkerhet och anstränger sig till det yttersta för att hantera all information varsamt.

  1. Kontaktuppgifter

Wrebit AB (559046-4318)

Box 132

523 23 Ulricehamn

Telefonnummer: 0321-69 42 00

E-postadress: info@wrebit.se