Skicka en faktura till kund

Förklarar från början hur du skickar faktura till kund

Bokför en skickad faktura till kund

När du fått in pengar från en kund och ska bokföra fakturan