Idag finns ju den där jobbiga lagen om spara alla kvitton och pappersfakturor i sju år (eller tre år för digitala fakturor eller de underlag på papper som fotats och på så vis blivit digitala – som då sparas digital resterande tid). Nu finns äntligen ett förslag från utredningen om Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen och förslaget har skickats på remiss.

Att slänga kvitton och pappersfakturor kan bli verklighet från juli 2022. Det innebär att underlagen får förstöras om de förts över på rätt sätt. Överföringen ska endast få genomföras om den inte innebär risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner.

Vi håller tummarna för att detta förslag blir verklighet. I och med att underlaget fotas och sparas i Wrebit skulle det innebära att underlaget hade kunnat slängas direkt efter fotning. Underbart, eller hur?