Med anledning av den rådande situationen har det beslutats att slopa karensavdraget. 

Vad gäller? 

De första 14 dagarna hanteras som vanligt i systemen och sedan får den anställde ansöka om ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Det här gäller från den 11 mars och fram till 31 maj 2020.

Att tänka på:
– Den försäkrade kommer att få ansöka om ersättning retroaktivt.
– Ersättning ges på sjukpenningnivå, den anställde får 804 kronor per dag.

Har du frågor eller funderingar kring detta? Eller vill du ha hjälp rent praktiskt? Glöm inte att vi erbjuder tilläggstjänster, exempelvis rådgivning. Kontakta oss på: radgivning@wrebit.se för experthjälp.