Se kund case med Emil Gullhamn från Melodifestivalen  
"Wrebit gör mig till en bättre företagare"

Helt ny företagare eller inte startat företag än? Viktigt att tänka på när du ska starta!


Ekonomiskt ansvarig

Starta Enskild Firma

Inget kapital/egen insättning krävs. Du och företaget är samma person, dvs. organisationsnumret är samma som ditt personnummer. Du kan ange ett namn på din enskilda firma, men det är inget måste. Du är ekonomiskt ansvarig. Det är svårare att separera dig och företaget, det innebär att vissa kostnader inte är avdragsgilla i en enskild firma, exempelvis gymkort.

Eget uttag

I en enskild firma får du inte betala ut lön till dig själv (dock till anställda). När du tar uttag från företaget kallas det ”eget uttag” och det sker ingen beskattning på summan. Det bokförs bank mot eget uttag, och påverkar inte resultatet. Lön till anställd? Registrera dig för arbetsgivaravgifter och rapportera arbetsgivardeklaration varje månad. Även om du bara betalar ut lön till anställd varannan månad, måste du rapportera noll övriga månader, annars får du förseningsavgift på 625 kr (varje gång).

I din privata deklaration tillkommer en bilaga som kallas NE-bilaga. Här redogörs för firmans intäkter, kostnader och resultat. Det är resultatet som ligger till grund för hur mycket du ska betala i skatt och egenavgifter (dvs. det spelar ingen roll hur mycket du plockat ut i eget uttag).

Hur startar jag?

Gå in på verksamt.se och registrera dig. Följ alla anvisningar. Här registrerar du dig även för moms (du får välja om du ska redovisa moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis) och f-skatt. OBS! Du får även göra ett val angående redovisningsmetod. Det finns två metoder, fakturametoden och kontantmetoden (kallas även bokslutsmetoden). Fakturametoden får användas av alla, och kontantmetoden får användas av företag som har en nettoomsättning på max tre miljoner kronor. I Wrebit har vi valt att fokusera på kontantmetoden, vilket är den enklare redovisningsmetoden. Då bokför du intäkter och kostnader när du betalar eller får betalt. I fakturametoden måste man bokföra när fordran/skuld uppstår, dvs. bokföra kundfordringar och leverantörsskulder för att sedan bokföra när betalning skett. Det är alltså ett extra steg att hålla koll på. Om du kan använda kontantmetoden rekommenderas att du väljer denna metod, för enkelhetens skull.

Ett tips!!

Ett tips är att bokföra kontinuerligt, ingen idé att spara fakturor och kvitton på hög. Vi vet att det finns en tröskel för att komma igång med bokföringen, och därför utvecklade vi appen Wrebit. Inga förkunskaper krävs och du behöver inte ha koll på debet och kredit. Du fotar underlaget och väljer pengar in eller pengar ut, och följer sedan anvisningarna. Tanken är att du bokför själv i appen. När det kommer till bokslut och deklaration (vilket måste upprättas varje år, enligt lag) kontaktar du en av våra duktiga byråpartners eller Wrebit direkt, liksom när du behöver rådgivning. Har du redan en egen redovisningsbyrå går det bra att ha kvar den och jobba med Wrebit. För alla byråer kan arbeta med den SIE-fil som enkelt exporteras från Wrebit (filen är kompatibel med alla bokföringsprogram).

Vi rekommenderar även att du öppnar ett eget bankkonto för firman, då det är lättare att hålla koll på firmans pengar respektive dina pengar (även fast du och företaget är en och samma person).

Aktiekapital insättning

Starta Aktiebolag

För att starta aktiebolag krävs att du sätter in minst 25 000 kr i aktiekapital. Om du bildar ett bolag från grunden gör du det på Bolagsverket genom att logga in på verksamt.se. Du måste bland annat ge tre namnförslag samt ange styrelse. Det tar någon vecka innan registreringen är klar. Därefter ska du även registrera dig för moms (du får välja om du ska redovisa moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis) och f-skatt, på verksamt. Om du har bråttom med att få bolaget bildat (kanske ska skriva ett kontrakt etc.) kan du köpa ett lagerbolag (på exempelvis startaab.se). Då får du ett organisationsnummer på två timmar, och får en fullmakt att teckna avtal tills ombildningen är klar. Även om du tillämpar detta sätt måste du, när ombildningen är klar, registrera dig för moms och f-skatt på verksamt.se.

Redovisnings -metod

Du får göra ett val angående redovisningsmetod (bokföringsmetod). Det finns två metoder, fakturametoden och kontantmetoden (kallas även bokslutsmetoden). Fakturametoden får användas av alla, och kontantmetoden får användas av företag som har en nettoomsättning på max tre miljoner kronor. I Wrebit har vi valt att fokusera på kontantmetoden, vilken är den enklare redovisningsmetoden. Då bokför du intäkter och kostnader när du betalar eller får betalt. I fakturametoden måste man bokföra när fordran/skuld uppstår, dvs. bokföra kundfordringar och leverantörsskulder för att sedan bokföra när betalning skett. Det är alltså ett extra steg att hålla koll på. Om du kan använda kontantmetoden rekommenderas att du väljer denna metod, för enkelhetens skull.

Tips!

Ett tips är att bokföra kontinuerligt, ingen idé att spara fakturor och kvitton på hög. Vi vet att det finns en tröskel för att komma igång med bokföringen, och därför utvecklade vi appen Wrebit. Inga förkunskaper krävs och du behöver inte ha koll på debet och kredit. Du fotar underlaget och väljer pengar in eller pengar ut, och följer sedan anvisningarna . När det kommer till bokslut och deklaration (vilket måste upprättas varje år, enligt lag) kontaktar du antingen Wrebit eller en av våra duktiga byråpartners, eller valfri byrå. liksom när du behöver rådgivning. Alla byråer kan arbeta med den SIE-fil som enkelt exporteras från Wrebit (filen är kompatibel med alla bokföringsprogram).

Räkenskapsår

Vid registrering av bolaget anges vilket räkenskapsår du har, dvs. när det är dags för bokslut. Du behöver inte ha bokslut den siste december, utan det beror på när du startade. Startar du 1 juli, får du 30 juni som bokslutsdag. Första räkenskapsåret får vara förlängt till 18 månader. Startar du 1 juli får du lov att ha bokslut siste december, exempelvis. Likaså får första året vara förkortat.

Lön

Om du tar ut pengar från ditt aktiebolag är det klassat som lön, och du måste registrera dig för arbetsgivare (på verksamt). Det samma gäller om du har någon anställd. Du betalar då arbetsgivaravgifter och skatt varje månad (som redovisas i en arbetsgivardeklaration, även om du inte tagit någon lön en månad måste du rapportera 0, annars får du förseningsavgift på 625 kr).

I aktiebolag skattar man på resultatet (intäkter-kostnader), och bolagsskatten är 22%. Bolaget betalar skatten.

Första bokföringen

Har du bildat ett aktiebolag så har du satt in minst 25 000 i eget aktiekapital. Detta blir det första som du bokför i Wrebit-appen såhär:


Bokfört innan/fått hjälp med bokföringen, men ny i Wrebit:

Steg 1

Skapa ett Wrebit-konto

Steg 2

Logga in appen och gå till ”Mitt företag”

Steg 3

Tryck SIE Import knappen

Steg 4

Importera filen från ditt tidigare program (dvs. export från gammalt program). Om du har haft hjälp av en redovisningskonsult: be att hon/han skickar SIE-filen till dig.

Om du inte redan diskuterat med redovisningskonsulten, förklara då att du ska sköta den löpande bokföringen själv men kommer att behöva hjälp med bokslut, deklaration och andra kringtjänster. Både du och redovisningskonsulten sparar tid och pengar på detta vis. Har du en konsult som inte är ansluten som byråpartner till Wrebit? Be att denne kontaktar oss, det är helt kostnadsfritt!

Steg 5

Vi har en förenklad kontoplan i Wrebit, vilket innebär att alla konton inte finns. Exempelvis har vi konto 5000 som heter ”Lokalkostnader”, det är ett samlingskonto för allt som tillhör lokalen. T.ex. 5010 är hyra och 5020 är el, men i Wrebit bokförs de på 5000. När du nu importerar SIE-filen har vi matchat konton som är närliggande. Det kan eventuellt vara något enstaka konto som du själv måste matcha till ett konto i Wrebit, men merparten sker per automatik och du behöver inte göra något. Klicka därefter på ”Bekräfta” à Nu är importen klar och du ser dina gamla verifikationer och rapporter i appen.

Steg 6

Om du byter till Wrebit mitt i ditt räkenskapsår och har importerat verifikation 1-52 (dessa ser du i arkivet i appen) blir första verifikationen i Wrebit nummer 53. Du börjar alltså där du slutade, inga konstigheter.

Steg 7

När året har gått och du tar hjälp av redovisningskonsult (likaså om du behöver hjälp mitt i året) exporterar du din SIE-fil från appen och mailar den till byrån. De kan då göra ändringar och bokslut. När det är gjort skickar de tillbaka den uppdaterade SIE-filen som du enkelt importerar in i appen igen.

Steg 8

Wrebit kontot

Wrebit är helt gratis att använda, men vill du ändå helt avsluta ditt konto, kontakta oss på support@wrebit.se så tar vi bort dig helt. Vi hjälper dig gärna med andra frågor också i supporten! Allt för att du ska vara nöjd!


Redovisa moms/skapa och bokföra momsrapport

Steg 1

Ange rätt momsredovisning under Inställningar, dvs. det val du gjorde när du registrerade bolaget från första början. Antingen har du månadsvis, kvartalsvis eller årsvis moms.

Steg 2

Alla intäkter och kostnader som du bokfört ligger till grund för momsrapporten. När en månad, ett kvartal eller år har passerat (utifrån det du valt, se förra stycket) är det dags att redovisa moms. Gå till ikonen ”Moms” i appen. Klicka på aktuell period (exempelvis januari, januari-mars eller januari-december beroende på momsperiod).

En sammanställning över momspliktig omsättning presenteras, samt alla utgående moms – konton, liksom ingående. Sista raden (49) visar vad du ska betala eller få tillbaka. Momsen för januari redovisas och betalas senast den 12/3).  Det är viktigt att momsen är rapporterad i tid, annars får du onödig föreningsavgift på 625 kr. När du betalar momsen är det alltid till Skatteverkets bankgiro (5050-1055) och ditt OCR-nr är samma varje gång (OCR kan beräknas här: http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/ocrberakning.106.233f91f71260075abe8800010991.html?q=ocr#)

Steg 3

I kolumnen till vänster finns Skatteverkets koder som är de samma som på momsdeklarationen. Det finns olika sätt att redovisa momsen på.

Gå till skatteverket.se, välj Företag, Moms- och arbetsgivardeklarationer, Logga in med organisations/-personnummer och legitimera dig med BankID.

Välj period i listan, momsdeklarationen visas. Här kan du nu fylla i beloppen i respektive ruta/kod (som du ser i appen). Sedan klickar du vidare och godkänner med BankID.

Alternativt kan du ”skapa fil” i appen, denna sparar du i dropbox eller mailar till dig själv och sparar på datorns skrivbord.

Välj period i listan, momsdeklarationen visas. Välj sedan ”Hämta uppgifter på fil” uppe i menyn. Då fylls rutorna i automatiskt. Godkänn sedan med BankID.

Steg 4

Bokför momsrapporten i appen. Det är viktigt att bokföra momsrapporten för att ”nolla ut” respektive momskonto för att få fram nya saldon på ny period.

Klicka på ”Bokför momsrapport”, om du inte har bokfört föregående periods momsrapport kommer du att få en varning kring detta. Om du har bilder under ”Ej bokfört” får du en upplysning, om bilderna inte ska bokföras på aktuell period kan du klicka ”ja”, dvs. fortsätt.

Därefter görs en kontroll, så att omsättningen stämmer överens med bokförd moms. Appen kan även varna för avvikande ingående moms, men om det stämmer med ditt underlag är det bara att klicka ”ja” (fortsätt). Du kommer då vidare till bokföringsvyn och klickar ”Bokför”, därefter är det klart! Du finner verifikationen under ”Arkiv”.  Vid frågor eller diff i momsrapport kan du läsa mer under ”Support” eller maila din fråga till support@wrebit.se.

Steg 5

Bokföra betalning av momsskuld/insättning momsfordran

Tag kort/print screen på momsrapport, skattekonto eller kontoutdraget från banken.

Välj ”Pengar Ut” vid betalning av skuld, välj Skatteverket, Ange beloppet, Ange betaldag, Välj ”Momsskuld (2650)”, Bokför!

Välj ”Pengar In” vid insättning av momsåterbäring, välj Övrigt, välj ”Momsåterbäring (1650)”, Bokför! Detta förutsätter att du fått in pengarna på ditt bankkonto.

Om pengarna står kvar på skattekontot väljer du ”Ändra” uppe i högra hörnet. Ändra bank till ”Utbetalning till Skattekonto (1630)”, Bokför!