En vanlig fråga som vi ofta får är hur utbildning ska bokföras. Då brukar vi börja med att fråga om utbildningen är ok att dra på företaget? Hur vet man egentligen det? Jo, Skatteverket har krav som behöver vara uppfyllda: 

1. Utbildningen har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver
2. Den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper

Du får inte göra avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet.

Ex. 1: Låt säga att du är personlig tränare och går en utbildning för att bli uppdaterad på området. Det är ok, utbildningen har ett samband med verksamheten som du driver. Företaget kan stå för kostnaden.

Ex. 2: Låt säga att du arbetar på bank men vill starta eget som personlig tränare, går en utbildning och startar företaget. Utbildningen är inte ok att ta upp i företaget, då det blir en förutsättning för att starta firman. Du måste stå för kostnaden privat.

Ex. 3: Låt säga att du är personlig tränare och går en floristkurs. Utbildningen är likaså i detta fall att klassa till det privata slaget, och du kan därmed inte dra kostnaden i företaget.

Om utbildningen är ok, hur ska den då bokföras?

Om du har aktiebolag bokför du utbildningen på ”Övriga personalkostnader” (konto 7690).
Om du har enskild firma bokför du utbildningen på ”Övriga avdragsgilla kostnader” (konto 6991).

Och momsen? Ja, den ska bokföras om utbildningen får bokföras.

Om utbildningen är betald från företaget men inte är ok att redovisa på företaget, ska både kostnad för utbildning & momsen redovisas mot privat eller övriga ej avdragsgilla kostnader (konto 6992).

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Wrebits Experthjälp direkt i appen.