Aktiebolag eller enskild firma? Vilken bolagsform ska jag välja?

När du ska starta företag behöver du fundera på val av bolagsform. Ska du ha firman vid sidan om en anställning? Vet du ungefär hur mycket du kan tänkas sälja/fakturera? Du kanske redan har ingått ett eller flera avtal och har klara uppdrag.  Det är inte helt lätt att välja, kanske blir du lite klokare av denna text! 

Det är mycket som spelar in, och det är olika från person till person och fall till fall. Ett råd kan vara att börja med enskild firma om det är väldigt oklart hur resultatet kommer bli, eller om det är vid sidan av anställning. Sedan kan det vara bra att ombilda till aktiebolag om företaget växer och går bra.  

Aktiebolag är ofta en bättre bolagsform rent skattemässigt, framförallt om ditt överskott i enskilda firman överstiger brytpunkten för statlig skatt (för år 2023 är det beloppet 598 500 kr). 

Aktiekapital

Lägsta aktiekapitalet idag är 25 000 kr, dvs. för att starta ett aktiebolag krävs att du sätter in minst 25 000 kr. Bolagsformerna enskild firma och handelsbolag kräver inget insatskapital. Aktiekapitalet får användas i verksamheten, ex. köpa inventarier eller varor. Med tanke på att det inte krävs mer än 25 000 kr idag, kan det vara fördelaktigt att starta aktiebolag om startkapitalet finns. Bokföringsmässigt är det inget som skiljer. Aktiebolaget ska lämna årsredovisning (offentligt) och bolagsdeklaration, medan enskild firma redovisar siffrorna ihop med den privata deklarationen.

Fysisk och juridisk person

Firman och ägaren är samma fysiska person, medan aktiebolaget är en juridisk person och därmed ett eget skattesubjekt. Aktiebolaget har ett eget organisationsnummer och den enskilda firman har ditt personnummer. I enskild firma är du personligt ansvarig för firmans förpliktelser och skulder, vilket innebär att det du äger privat kan leva farligt om firman hamnar i ekonomiska svårigheter. På så sätt är det tryggare med aktiebolag, då det som huvudregel inte finns något personligt ansvar för ägaren att betala företagets skulder.  

Utdelning, lön och egna uttag

Fördelen med aktiebolag är också att du på sikt kan ta utdelning, och har rätt att ta lågbeskattad utdelning (20% skatt). Oavsett är det alltid viktigast att först och främst ta ut lön från aktiebolaget (om ingen annan inkomst finns). I aktiebolag bokförs lön och arbetsgivaravgifter som kostnader. I enskild firma betalas lön ej ut till dig själv (du kan ha anställda), utan tar istället egna uttag. Dessa egna uttag påverkar inte ditt resultat/överskott. Du får betala samma skatt på överskottet oavsett om du tar ut 0 eller 100 000 kr i egna uttag.  

Är du nystartad företagare och har andra funderingar? Läs mer här.